IBM został wyróżniony przez Polską Akademię Nauk Medalem im. W. Szuberta

Firma IBM została uhonorowana przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Medalem im. W. Szuberta za praktyczną działalność w obszarze pracy i polityki społecznej. Kapituła Medalu im. W. Szuberta doceniła zaangażowanie firmy IBM na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i społecznej odpowiedzialności biznesu.

IBM Polska został wyróżniony przez Polska Akademię Nauk Medalem im. Wacława Szuberta. Odznaczenie przyznawane jest od 1999 r. osobom bądź instytucjom za zasługi w zakresie nauk o pracy i polityce społecznej oraz za osiągnięcia we wdrażaniu praktycznych rozwiązań w tych dziedzinach. Wśród laureatów odznaczonych Medalem oprócz wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki znaleźli się m.in. ks. Arkadiusz Nowak, Jerzy Owsiak oraz Marek Kotański.

Na wniosek Kapituły Medalu im. Wacława Szuberta, która obradowała pod przewodnictwem prof. dr hab. Karola Modzelewskiego, Wiceprezesa PAN jednym z laureatów w roku 2008 została firma IBM. W uzasadnieniu wymieniono szereg inicjatyw prowadzonych przez IBM w ramach polityki zarządzania zasobami ludzkimi oraz aktywność na polu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Innowacyjne rozwiązania firmy IBM pozwalają na osiągnięcie rewolucyjnego postępu we wszystkich dziedzinach życia – od udoskonalenia procesu pozyskiwania energii słonecznej po stworzenie informatycznej symulacji ludzkiego organizmu. Ponadto przez ostatnie dziesięć lat, firma była jednym z największych ofiarodawców pieniędzy, sprzętu na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych na całym świecie. Działania firmy IBM oparte na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, służą rozwiązywaniu najważniejszych globalnych problemów przed którymi staje dziś ludzkość.

Wśród innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Kapituła Medalu doceniła zaangażowanie firmy IBM w stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju pracowników.  Osoby zatrudnione w IBM mają do dyspozycji indywidualne plany rozwoju, specjalnie opracowane systemy szkoleń, rozwinięty mentoring. Ponadto IBM jako jedna z niewielu firm na polskim rynku umożliwia pracownikom wybór miejsca i czasu pracy (w zależności od jej rodzaju).

Firma IBM została również wyróżniona za wyjątkowo bogaty pakiet socjalny oraz świadczenia dodatkowe oferowane pracownikom. IBM dofinansowuje wyjazdy wakacyjne oraz przedszkola dla dzieci pracowników. Dla młodych matek firma przygotowała program „Pozostań w kontakcie”, który ma na celu ułatwienie kobietom powrotu do pracy po urodzeniu dziecka. Wysiłek firmy na rzecz zachowania równowagi pomiędzy pracą, a życiem osobistym pracowników, został doceniony przez młode mamy z IBM, które przyczyniły się do uzyskania przez firmę zaszczytnego tytułu „Firma Przyjazna Mamie”
w ramach plebiscytu organizowanego przez miesięcznik „Dziecko”.

Kapituła Medalu doceniła zaangażowanie firmy IBM w realizację projektów w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Przejawem aktywności IBM na tym polu są między innymi działania na rzecz rozwoju wolontariatu pracowniczego. W ramach inicjatywy IBM Mentor Place wielu pracowników IBM, jako wolontariusze, pomaga uczniom w sprawach związanych z edukacją oraz wyborem ścieżki kariery zawodowej. Innym przykładem zaangażowania firmy IBM w sprawy społeczne jest realizowany przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, samorządami lokalnymi i kuratoriami oświaty Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart. Polega on na przekazywaniu placówkom, prowadzącym nauczanie początkowe i przedszkolne zestawów komputerowych Young Explorer zaprojektowanych specjalnie dla dzieci w wieku 3-7 lat. W ramach akcji w latach 2002-2007 rozdanych zostało ponad 380 takich zestawów.
Dla studentów IBM przygotował program Inicjatywa Akademicka, którego celem jest edukacja w zakresie nowoczesnych technologii oraz rozwój współpracy firmy z uczelniami wyższymi z całego świata.

W imieniu firmy IBM medal odebrała Dyrektor Generalna polskiego oddziału koncernu – Anna Sieńko. „To dla nas bardzo duże wyróżnienie. Cieszymy się, że firma IBM została doceniona za działania podjęte w zakresie polityki zatrudnienia i działań społecznych. Nasza firma kojarzona jest głównie z innowacyjnymi usługami i nowoczesnymi technologiami. Obecność na liście laureatów Medalu im. W. Szuberta, przyznawanego przez Polską Akademię Nauk, jest dowodem na to jak dużą wagę firma IBM przywiązuje do zapewnienia swoim pracownikom najlepszych warunków pracy.” – powiedziała.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu