Bank Pekao SA wdraża oprogramowanie Quest Software

Bank Pekao SA, największy bank w Polsce, zakupił oprogramowanie Quest Software do zarządzania środowiskiem Active Directory: Quest Recovery Manager for Active Directory. Umowa zawarta w styczniu br. obejmuje zakup licencji, instalację oprogramowania oraz szkolenia dla użytkowników. Recovery Manager pozwoli zautomatyzować i usprawnić czynności związane z szybkim odzyskiwaniem utraconych danych oraz umożliwi przeprowadzanie szczegółowego raportowania środowiska Active Directory (AD) w Banku Pekao SA. Oprogramowanie zostało wdrożone w ciągu miesiąca od daty zakupu.

Zakupiony przez Bank Quest Recovery Manager for Active Directory umożliwia odzyskiwanie utraconych danych środowiska AD w trybie online i bez powodowania przestojów w pracy użytkowników. Pozwala także na przyspieszenie i usprawnienie przeprowadzania backup’u środowiska AD, zapewniając przy tym ciągłą dostępność bieżących danych oraz oferując możliwość współpracy z infrastrukturą tworzącą kopie bezpieczeństwa. Ponadto oferuje przeprowadzanie szczegółowego raportowania całego środowiska Active Directory, w tym śledzenie zmian obiektów i atrybutów, co wpływa na przeprowadzanie dokładniejszego i efektywniejszego odzyskiwania danych.

Recovery Manager for AD jest jedynym na rynku narzędziem, które oferuje kompleksowe zarządzanie odzyskiwaniem danych w środowisku Active Directory: odtwarzanie utraconych obiektów i atrybutów w trybie online, archiwizację, a także przeprowadzanie pełnego backup’u. Na całym świecie już ponad 10 milionów kont użytkowników jest zarządzanych za pomocą specjalistycznych narzędzi dla Active Directory oferowanych przez Quest Software.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu