Michał Lehmann inwestuje w projekty innowacyjne

SpeedUp Group – to nowe przedsięwzięcie, na którym skoncentrował swoje siły Michał Lehmann. Fundusz inwestycyjny, w którym Lehmann jest Partnerem Zarządzającym inwestuje w przedsiębiorstwa prowadzące innowacyjne projekty w zakresie nowych technologii.

„Jesteśmy instytucją, która pozycjonuje się dokładnie pomiędzy aniołami biznesu i funduszami Venture Capital, które finansują bardziej dojrzałe biznesy. Daje nam to z jednej strony elastyczność, a z drugiej pozwala w sposób profesjonalny oceniać projekty w oparciu o obiektywne kryteria.  W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeanalizowaliśmy  80 prezentacji innowacyjnych projektów, a w 4 przypadkach rozpoczęliśmy procedury inwestycyjne.” – powiedział Michał Lehmann, Partner Zarządzajmy SpeedUp Group.

SpeedUp prowadzi inwestycje w obszarze IT angażując się w projekty w początkowej fazie ich rozwoju (seed i start-up). Projekty realizowane przez SpeedUp Group finansowane są z kapitału własnego założycieli oraz z zewnętrznych źródeł dofinansowania m.in. z Funduszy Europejskich. W projekt SpeedUp zaangażowani są również: Piotr Mularewicz i Bartłomiej Gola. Informacje o SpeedUp Group można znaleźć na stronie internetowej www.speedupgroup.com.

Michał Lehmann jest współtwórcą agencji marketingu zintegrowanego TEQUILA\Polska. Wraz z Arkadiuszem Piechockim i Bartłomiejem Golą 10 lat temu założyli firmę marketing services BTL Group. Po jej połączeniu z siecią TEQUILA\ Lehmann pełnił funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego. Jest współtwórcą wielu nagrodzonych projektów agencji w konkursach marketingu bezpośredniego i reklamy: Boomerang, Golden Arrow, Kreatura, Effie, Złote Orły.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu