LeasePlan zwiększa kapitał zakładowy

Od dnia 11 lutego 2009 roku kapitał zakładowy Spółki LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. wynosi 110.000.000 złotych (sto dziesięć milionów złotych). Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale objął jedyny wspólnik czyli LeasePlan Corporation N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia.

Wkłady na podwyższenie kapitału z 77 mln do 110 mln złotych zostały pokryte wkładem pieniężnym. Dzięki podwyższeniu kapitału LeasePlan poprawił swój współczynnik wypłacalności i umocnił i tak stabilną wiarygodność kredytową.

Zwiększyły się również możliwości rozwoju biznesu, Spółka dysponuje własnymi środkami finansowymi, w sytuacji, gdy inne podmioty na rynku mogą mieć kłopoty z płynnością. Co to oznacza? Oznacza to, że Spółka LeasePlan około jednej piątej swojego portfela finansuje ze środków własnych i w ograniczonym stopniu wystawiona jest na ryzyko wahań stóp procentowych a przez to jest bardziej wiarygodnym i stabilnym partnerem w biznesie – mówi Jarosław Oworuszko – Dyrektor Finansowy LeasePlan Fleet Management.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu