Juniper Networks Adaptive Threat Management Solutions

Firma Juniper Networks Inc. (NASDAQ: JNPR), lider na rynku wysokowydajnych sieci zapowiedziała Juniper Networks Adaptive Threat Management Solutions, pierwsze w branży rozwiązanie otwarte zapewniające w czasie rzeczywistym obronę przed zagrożeniami, analizujące co się dzieje w całej sieci i nadzorujące ją dogłębnie, przez co ogranicza niebezpieczeństwa i zwiększa wydajność pracy użytkowników, jednocześnie znacząco obniżając całkowity koszt posiadania systemów (TCO). Oparty na dynamicznej otwartej infrastrukturze zabezpieczającej, adaptacyjny system ochrony przed zagrożeniami (Adaptive Threat Management Solutions) firmy Juniper wykorzystuje nowe i ulepszone rozwiązania techniczne oparte na najlepszych z najlepszych produktów sieciowych.

System Adaptive Threat Management firmy Juniper może być wdrażany stopniowo na zasadzie płać w miarę rozbudowy co pozwala jednocześnie ograniczyć ryzyko, obniżyć TCO i zwiększyć wydajność pracy.

W skład Adaptive Threat Management Solutions wchodzą: nowe bramy usługowe firmy Juniper Networks serii SRX3000; nowe wydanie systemu kontroli dostępu do sieci  (NAC) firmy Juniper, system ujednoliconej kontroli dostępu (Unified Access Control – UAC) 3.0; nowa wiodąca technologia dostępowa Secure Access (SA) SSL VPN 6.4 z nową funkcjonalnością interoperacyjności zgodną z normami; oraz nowe wydania Security Threat Response Manager (STRM) 2008.3 firmy Juniper i Network and Security Manager (NSM) 2008.2 z zaawansowanym zarządzaniem siecią, reagowaniem na zagrożenia i raportowaniem.

Korzystając z rozwiązań firmy Juniper klienci mogą znacząco ograniczyć wysublimowane ataki, przenikające przez klasyczne systemy ochrony punktowej i mają szeroki wybór i swobodę tworzenia ekonomicznych i zaawansowanych mechanizmów zabezpieczających. Bramy usługowe serii SRX pozwolą firmom oszczędzić nawet ponad 80 procent energii na zasilanie i ponad 80 procent miejsca zajmowanego przez stojaki w stosunku do konkurencyjnych systemów zapobiegania zagrożeniom. Dzięki STRM i NSM klienci mogą dodatkowo zmniejszyć koszty zarządzania siecią o ponad 50 procent. W połączeniu z jedynym na rynku systemem skoordynowanej kontroli dostępu zapewnianym przez UAC i SA SSL VPN firmy Juniper, Adaptive Threat Management Solutions może pozwolić przedsiębiorstwom na podłączanie pracowników do sieci i umożliwianie im wydajnej pracy znacznie szybciej, niż obecnie oferowane rozwiązania konkurencyjne. Poprzez ograniczenie czasu traconego na logowanie się w systemach i na zarządzanie o dwie minuty na zdarzenie, rozwiązania firmy Juniper mogą zaoszczędzić firmie zatrudniającej 10 000 pracowników miliony dolarów.

„Zabezpieczanie współczesnych systemów informatycznych wymaga stosowania inteligentnych rozwiązań, których działanie w różnorodnych urządzeniach jest skoordynowane co pozwala na korelacje zagrożeń poczynając od brzegu sieci do jej szkieletu, z możliwością adaptacji w czasie rzeczywistym” – powiedział Jeff Wilson z firmy Infonetics Research. „Adaptive Threat Management Solutions firmy Juniper zapewniają lepsze bezpieczeństwo w połączeniu z mniejszym kosztem posiadania systemów, solidnymi narzędziami do zarządzania bezpieczeństwem, automatyzacją typowych czynności – te rozwiązania mogą w firmach uwalniać dodatkowe „moce produkcyjne” pozwalające im się skupiać na zwiększaniu elastyczności i innowacyjności, czyli potężnych atutach w obecnych niepewnych czasach”.

Bezkompromisowe wdrażanie zabezpieczeń i usług

„Wysokowydajna sieć jest zasadniczym warunkiem pozwalającym nam zwiększać sprawność działania i ograniczać zagrożenia jej prowadzenia” – powiedział Neil Dudleston, szef działu bezpieczeństwa informacji w United Utilities. „Jako że jesteśmy firmą notowaną na indeksie UK FTSE 100, ochrona naszej sieci przed zagrożeniami z zewnątrz jest krytycznie ważna. Adaptive Threat Management Solutions firmy Juniper to najinteligentniejszy i najbardziej elastyczny system na rynku. Jesteśmy w stanie zwiększać bezpieczeństwo naszych aplikacji i usług w całej sieci, jednocześnie obniżając koszty własne”.

Ograniczanie ryzyka: Bramy usługowe serii SRX3000 firmy Juniper Networks współpracujące z UAC pozwalają na stosowanie kontroli dostępu do aplikacji w megaośrodkach obliczeniowych na zasadzie polityk zapór sieciowych podążających za tożsamością użytkownika. Pracująca pod systemem operacyjnym JUNOS® seria SRX zapewnia ciągłą niezawodność klasy operatorskiej, prostotę eksploatacji i najwyższą integrację usług potrzebną przedsiębiorstwom, by mogły szybko dopasowywać swe sieci do zmieniających się potrzeb gospodarczych.

Ulepszone oprogramowanie Secure Access SSL VPN 6.4 i UAC 3.0 zapewnia jedyną na rynku koordynowaną w skali całego przedsiębiorstwa kontrolę dostępu gładko koordynującą dostęp zdalny i lokalny i zapewniającą konsekwentne egzekwowanie globalnych polityk dostępu dla poszczególnych kategorii użytkowników sieci – w tym pracowników, podwykonawców, kooperantów i użytkowników zewnętrznych. Juniper oferuje obsługę szerokiej gamy urządzeń ruchomych, a także solidną ocenę zakończeń sieci. Dodatkowo dzięki współpracy z OPSWAT i uczestnictwie w programie OESISOK możliwe jest niezawodne automatyczne przeciwdziałanie zagrożeniom. Dzięki zgodności urządzeń UAC i serii S.A. z FIPS, nawet agendy rządowe mogą zapewniać bezpieczny zdalny dostęp do swoich sieci zaspokajający potrzeby najbardziej wymagających i skomplikowanych środowisk.

Niższy TCO: Dzięki elastyczności zapewnianej przez modułowy sprzęt serii SRX i wbudowane w niego bezpośrednio usługi, organizacje mogą zmniejszać całkowity koszt posiadania (TCO) o ponad 80 procent w zakresie energii zasilającej i miejsca zajmowanego przez stojaki. Stosując NSM 2008.2 i STRM 2008.3 firmy Juniper mogą automatyzować i korelować przeciwdziałania atakom i zwiększać wydajność pracy systemów informatycznych  dzięki możliwości uniwersalnego zarządzania siecią i zabezpieczeniami, skracającego czasy wdrożeń i upraszczającego korelowanie i raportowanie zdarzeń sieciowych, co w praktyce zmniejsza koszty zarządzania o ponad 50 procent.

UAC firmy Juniper obecnie obsługuje protokół IF-MAP Trusted Computing Group’s Trusted Network Connect (TNC) rozszerzający architekturę TNC o możliwość obsługi znormalizowanej dynamicznej wymiany danych poprzez bardzo zróżnicowaną gamę elementów sieciowych i zabezpieczających, co pozwala klientom wdrażać systemy pochodzące od różnych producentów, jednak ze skoordynowaną dogłębną ochroną.

Większa wydajność: Połączenie Secure Access SSL VPN i kontroli tożsamości UAC pozwala zdalnym użytkownikom uzyskiwać dostęp do zasobów chronionych przez NAC posługując się jednym globalnym loginem dającym dostęp do wszystkich aplikacji (single sign-on), co zwiększa wydajność pracy użytkowników, ogranicza zwracanie się do pomocy technicznej i upraszcza administrowanie informatyką. Zintegrowane przydzielanie dostępu do sieci LAN i WAN w połączeniu z ulepszoną w serii WXC techniką przyśpieszania działania aplikacji dodatkowo skraca opóźnienia i czas pobierania danych.  Ścisła współpraca S.A./UAC z systemem autonaprawy Microsoft Systems Management Server (SMS) umożliwia firmom ograniczenie czasu i zasobów niezbędnych na doprowadzenie do wymaganego stanu zakończeń sieci, które nie spełniają wymagań.

„Współczesnym wysokowydajnym sieciom trzeba zapewniać ochronę w całym ich przekroju i w czasie rzeczywistym, zabezpieczającą przed coraz bardziej wysublimowanymi i skrytymi zagrożeniami” – powiedział Mark Bauhaus, wiceprezes i dyrektor wykonawczy działu Service Layer Technologies w Juniper Networks. „Tylko Juniper oferuje najbardziej adaptacyjne i elastyczne rozwiązania zapewniające kompleksową ochronę przy niedoścignionym wglądzie w sieć i kontroli nad nią”.

Maksymalizacja adaptacyjnej ochrony sieci firmy Juniper Networks

Poprzez Obsługę Klienta i J-Partnerów firmy Juniper, klienci mają dostęp do pełnej gamy usług poprawiających parametry, pozwalających na przyśpieszanie, rozszerzanie i optymalizację ich sieci. Poprzez J-Care Technical Services, obejmujące rozwiązania Advanced Insight Solutions (AIS), klienci mogą uzyskać dostęp do wyprzedzającej wiedzy o sieciach oraz usług pomocniczych umożliwiających szybsze wdrażanie rozwiązań generujących dodatkowe przychody, zwiększających sprawność działania firmy oraz zadowolenie jej klientów.

Obecnie dostępne są nowe elastyczne możliwości finansowania poprzez program Juniper Financing Advantage, zapewniany przez IBM Global Financing. Klienci kwalifikujący się do programu mogą osiągać znaczące oszczędności przy niedrogich miesięcznych ratach z korzystnym oprocentowaniem, co owocuje dodatkowym ograniczeniem całkowitego kosztu posiadania i ograniczeniem ryzyka inwestycji.

Dodatkowe informacje można uzyskać na witrynie Juniper Networks Adaptive Threat Management Solutions lub od przedstawiciela lub autoryzowanego partnera firmy Juniper Networks.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu