IPTV liderem na rynku usług telekomunikacyjnych w 2009 roku zdaniem Frost & Sullivan

Operatorzy telekomunikacyjni po debiucie IPTV (Internet Protocol Television) w 2000 roku, byli przekonani że udało im się znaleźć kolejną aplikację  typu „killer”. Od chwili wzrostu o prawie 85%, z niecałych 3 milionów abonentów w 2006 roku do 5,5 miliona zaledwie rok później –  w 2007, współczynnik akceptacji powoli, ale systematycznie słabnie. Eksperci przewidują, że słaba koniunktura w gospodarce potrwa aż do końca 2010 roku. W związku z tym, Frost & Sullivan zrewidował zeszłoroczne prognozy dotyczące przewidywanego złożonego rocznego wskaźnika wzrostu CAGR w perspektywie trzyletniej – z zakładanych 29% do mniej niż 15%. Zmiana we wzorcach konsumpcji mediów może być punktem zwrotnym dla branży telekomunikacyjnej i medialnej.

Yiru Zhong, analityk globalnej firmy doradczej Frost & Sullivan, stwierdza: „Wprawdzie rozczarowujące wyniki IPTV to nie koniec świata dla właścicieli platform telekomunikacyjnych, ale ta spadkowa tendencja sprzyja powstawaniu nowych rodzajów usług i bardziej innowacyjnych modelów biznesowych w całym łańcuchu wartości. Wraz ze zmieniającym się wzorcem konsumpcji mediów, zarówno operatorzy telekomunikacyjni, jak i nadawcy stają przed szansą inwestowania oraz/lub współpracy, aby sprostać wciąż zmieniającym się wymaganiom rynku i konsumentów”.

Wiele wskazuje na to, że przyszłość należy do sektora video. Aby skorzystać na konsumpcji video przez użytkowników końcowych, nadawcy i inne podmioty gromadzące treści w technologii High Definition (HD) muszą zaspokoić określone potrzeby operacyjne, takie jak konieczność zapewnienia wyższej jakości i bezpiecznych sieci do transmisji danych do konsumentów. Z drugiej jednak strony operatorzy telekomunikacyjni mogą wypełnić lukę pomiędzy konsumentami i nadawcami, a innymi podmiotami gromadzącymi treści i informacje, poprzez stworzenie sieci komunikacyjnej ze zróżnicowaną jakością usług (Quality of Service) na różnych poziomach cenowych.  To dość istotna zmiana, która pozwoli zrekompensować straty powstałe w wyniku zmniejszenia marginesów usług łączonych.

Gdy operatorzy i dostawcy mediów będą już w stanie dostarczać i dostosowywać zawartość programów video do potrzeb użytkowników końcowych, potencjalny dochód ze sprzedaży usług TV może wynieść od 15 do 22% dochodu ze sprzedaży detalicznej operatorów telekomunikacyjnych na 5 największych rynkach zachodnioeuropejskich, takich jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy oraz Hiszpania.

W samej Wielkiej Brytanii oczekuje się, że dochody z TV mogą rosnąć w skali 8% według CAGR w perspektywie pięcioletniej, czyli bardziej dynamicznie niż w sektorach telefonii stacjonarnej i komórkowej razem wziętych. Jednakże obecna stagnacja na rynku nie sprzyja na razie ożywieniu ogólnego wzrostu dochodów w sektorze usług telekomunikacyjnych. Operatorzy będą musieli nadal doskonalić jakość usług, poszerzać zasięg i dystrybucję, łączyć się w większe podmioty i zapewniać bardziej innowacyjne usługi.

W Polsce największy alternatywny operator telefonii stacjonarnej, firma Netia, ogłosiła, że planuje wprowadzenie pilotażowych usług IPTV w Warszawie i Wrocławiu wspólnie z n, cyfrową platformą Direct-To-Home (DTH) HDTV, należącą do jednej z wiodących grup medialnych w Polsce. Netia będzie współzawodniczyć z Grupą TP, która jest obecna na rynku usług IPTV od końca 2006 roku. W porównaniu z telewizją kablową, IPTV jest wciąż młodą platformą TV w Polsce. Jednak potencjał wzrostu jest znaczący, szczególnie, jeśli weźmie się pod uwagę rosnącą penetrację gospodarstw domowych przez usługi szerokopasmowe. Według danych UKE, tylko 42% gospodarstw domowych to abonenci DTH, a 38% to gospodarstwa korzystające z telewizji kablowej.

Zapowiedź Netii o wprowadzeniu usług IPTV wraz z n to kolejna strategia na przyciągnięcie większej liczby nowych abonentów usług szerokopasmowych i przejęcie ich od dominującego gracza, Grupy TP. To także kolejny ruch w celu osiągnięcia założonego celu, jakim jest dostarczanie klientom zarówno usług telekomunikacyjnych, jak i medialnych. Zdaniem Frost & Sullivan ta strategia „kumulowania” wpłynie na zwiększenie liczby abonentów sieci szerokopasmowych oraz przyspieszy rozwój konsumpcji mediów w Polsce. W końcu, dominującą metodą dostępu do szerokopasmowego Internetu jest asymetryczna cyfrowa linia abonencka (ang. Asymmetric Digital Subscriber Line – ADSL), a dopiero potem sieć kablowa. Istnieje więc pewna określona grupa konsumentów, którym operatorzy telekomunikacyjni mogą zaoferować trzy, a nawet cztery rodzaje usług.

Według Frost & Sullivan istnieje spory potencjał dalszego rozwoju usług szerokopasmowych w Polsce, co z kolei przyczyni się do dynamicznego wzrostu liczby abonentów IPTV w Grupie TP i Netii. Obecnie liczba abonentów IPTV jest nieznaczna, jeśli porówna się ją do liczby domostw objętych rozwiązaniem DTH. Grupa TP zanotowała mniej niż 100 000 abonentów IPTV w roku 2008, co stanowi nieco mniej niż 5% całej liczby abonentów usług szerokopasmowych. Podczas gdy Grupa TP i tak skorzysta na strategii TV prowadzonej przez jej firmę macierzystą, Orange, zdaniem Frost & Sullivan jednym ze sposobów zachęcenia do skorzystania z IPTV jest zaoferowanie usług, które wpłyną na zmianę we wzorcach w konsumpcji mediów.

Oferta Netii i Grupy TP na świadczenie usług IPTV nie tylko przyczyni się do rozwoju rynku płatnej TV w Polsce,  ale będzie także źródłem innowacji biznesowych w zakresie dynamiki świadczenia kompleksowych usług typu „triple” oraz „quad play” wśród dostawców usług telekomunikacyjnych.

„Konkurencja w połączeniu z niechęcią konsumentów do płacenia za rozrywkę i usługi telekomunikacyjne doprowadziła do mniej opłacalnych konsolidacji usług. Mając to na uwadze, pojawienie się zmiany we wzorcach i zwyczajach konsumpcji mediów może stanowić światełko w tunelu dla całej branży” – podsumowuje Yiru Zhong.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu