GutPR z serwisem kulinarnym

Agencja GutPR nawiązała współpracę z jednym z najpopularniejszych w Polsce serwisów kulinarnych – Gotujmy.pl

Agencja Kreatywna E2, współtwórca funkcjonującego od 2008 roku społecznościowego portalu kulinarnego Gotujmy.pl, powierzyła agencji GutPR działania media relations dla serwisu.

– Prowadzone w przededniu podpisania umowy ze strategicznym inwestorem działania z zakresu PR mają na celu zwiększenie rozpoznawalności marki Gotujmy.pl oraz pośrednio pozyskanie nowych użytkowników portalu. – mówią twórcy serwisu.

Umowa została podpisana na czas nieokreślony.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu