Grupa Liberty Mutual – wyniki za 2008 rok

Grupa Liberty Mutual, do której należy ubezpieczyciel komunikacyjny Liberty Direct, opublikowała wyniki za 2008 rok. Grupa podała, że w ubiegłym roku zebrała 25,467 miliardów dolarów składki przypisanej netto, co oznacza wzrost o 2,929 miliarda (13%) w porównaniu do 2007 roku. Jednocześnie przychody Grupy w ubiegłym roku wyniosły 28,855 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 2,903 miliarda dolarów (11,2%) w porównaniu do roku 2007. Ponadto Grupa poinformowała, że wypracowała zysk netto w wysokości 1,14 miliarda dolarów.

„Wyniki kwartalne oraz roczne odzwierciedlają siłę podstawowego biznesu Liberty, a także sukces naszej strategii dywersyfikacji oraz zdecydowanych inwestycji” – powiedział Edmund F. Kelly, prezes zarządu i CEO Liberty Mutual. – Obecny kryzys ekonomiczny jest wyzwaniem, tym niemniej nasz system zarządzania ryzykiem oraz model operacyjny sprawdziły się i dowiodły, że są silne pozwalając na osiągnięcie sukcesu nawet w obecnych, ekstremalnych warunkach gospodarczych. W szczególności nasza decyzja by wycofać się z operacji na rynku publicznym papierów wartościowych była właściwa” – dodaje Edmund F. Kelly.

„Wyniki finansowe Grupy Liberty Mutual potwierdzają stabilność całej organizacji, pomimo zawirowań na światowych rynkach finansowych. Umacnianie pozycji na każdym z rynków, na którym działamy – w tym również polskim – jest jednym z celów strategicznych Grupy” – komentuje Michał Kwieciński, Dyrektor Generalny Liberty Direct.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu