Rynek wynajmu mieszkań – Luty 2009. Niewielki spadek czynszów ofertowych w lutym

Ograniczona dostępność mieszkaniowych kredytów hipotecznych wpłynęła na wzrost zainteresowania wynajmowanymi mieszkaniami. Oczekiwano więc naturalnego wzrostu ich cen ofertowych, chociaż nie tak gwałtownego, jak we wrześniu/październiku 2008 roku, kiedy to czynsze w dużych aglomeracjach osiągnęły bardzo wysoki poziom. Na rynku pojawiły się jednak nowe lokale – część właścicieli wolała wynająć mieszkanie i uzyskiwać z tego tytułu comiesięczne dochody, aniżeli wystawić lokal na sprzedaż, która jest obecnie mocno utrudniona. Coraz głośniej mówi się też o wyraźnym spowolnieniu polskiej gospodarki. Niepokojąca jest sytuacja na rynku pracy – w styczniu 2009 roku w stosunku do grudnia 2008 roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych we wszystkich województwach o 160,6 tys. osób, czyli. o 10,9% (dane GUS). Te czynniki wpłynęły na ustabilizowanie się cen wynajmu mieszkań, a nawet, co pokazuje lutowy raport, ich niewielki spadek w największych aglomeracjach.

W Warszawie za mkw. mieszkania na wynajem w lutym średnio trzeba było zapłacić 49 PLN, we Wrocławiu 40 PLN, a w Krakowie 36 PLN. Taniej jest w Poznaniu, gdzie średnia cena mkw. w lutym wynosiła 33 PLN oraz w Trójmieście, w którym wysokość czynszu ofertowego w stosunku do stycznia 2009 roku nie uległa zmianie i sięgnęła 35 PLN.

Warszawa

Największa część mieszkań na wynajem w Warszawie znajduje się w przedziale 2000-2500 PLN (22,4%) oraz 2500-3000 PLN (22,4%). Stosunkowo dużą część stanowią także lokale, za które trzeba zapłacić powyżej 4 500 PLN miesięcznie – ich udział wyniósł w lutym prawie 17%. Najwięcej jest mieszkań dwupokojowych (49%), natomiast najmniej kawalerek (niecałe 10%). W Warszawie dość duża podaż dotyczy mieszkań trzypokojowych – stanowią one 30% oferty. Średnia cena mkw. mieszkania zmalała w stosunku do stycznia o 3,9%.

Kraków

W styczniu średnio za mieszkanie w stolicy Małopolski trzeba było zapłacić 38 PLN, podczas gdy w lutym już 36 PLN (zmiana – 5,3%). Dominują tu mieszkania poniżej 2000 PLN (62,3% oferty). Dwucyfrowy udział (ponad 16%) dotyczy także mieszkań z kolejnego przedziału cenowego 2000-2500 PLN. Kraków dysponuje dość dużą liczbą kawalerek – w lutym było ich 20,5% i jest to największy udział wśród analizowanych miast. Mieszkania dwupokojowe obejmują 51% oferty, natomiast trzypokojowe 24%.

Wrocław

Wrocław już od dłuższego czasu zajmuje drugie miejsce pod względem najwyższej średniej ceny mkw. mieszkania na wynajem. Spadek cen w ujęciu miesięcznym był tu jednak mniejszy niż w Warszawie i wyniósł 2,4%. Wrocław charakteryzuje się bardzo niskim udziałem kawalerek – w lutym wyniósł on 7,4%. Największy, podobnie jak w innych miastach, jest udział mieszkań dwupokojowych – w lutym było to prawie 54%. Udział lokali trzypokojowych jest podobny jak w stolicy i obejmuje 30% całej oferty. Najwięcej jest mieszkań o czynszu niższym niż 2000 PLN (40,5%). Znaczną część stanowią także mieszkania z przedziału 2000-2500 PLN (27,6%).

Poznań

Z ofert zgromadzonych w portalu Wynajem.pl wynika, że w stolicy Wielkopolski najłatwiej jest wynająć mieszkanie w pierwszym przedziale cenowym (poniżej 2000 PLN). Udział tych mieszkań jest dominujący i wynosi 71,9%. W Poznaniu średnia cena mkw. mieszkania na wynajem w lutym wyniosła 33 PLN wobec 35 PLN w styczniu (zmiana – 5,7%). Mieszkania jednopokojowe obejmują 16% oferty, mieszkania dwupokojowe 53%, a trzypokojowe 25%.

Trójmiasto

W Trójmieście czynsze ofertowe nie uległy zmianie w ujęciu miesięcznym – średnio za mkw. trzeba było zapłacić w lutym 35 PLN. Najdrożej było w Sopocie (40 PLN), najtaniej w Gdyni (33 PLN). Struktura podażowa jest tu podobna do innych miast. Najwięcej jest mieszkań dwupokojowych (51%) oraz trzypokojowych (31%). Kawalerki stanowią niecałe 9% oferty (najwięcej jest ich w Sopocie). W Trójmieście przeważają mieszkania, za które trzeba zapłacić poniżej 2000 PLN (52% ogółu mieszkań na wynajem).

Zmieniająca się sytuacja gospodarcza dodatkowo wpływa na polski rynek nieruchomości, który w ostatnim czasie nie znajduje się w dobrej kondycji (poza niektórymi segmentami). Zainteresowanie wynajmowanymi mieszkaniami nadal jest duże, ale nie przełoży się na wzrost średnich czynszów, czego oczekiwano pod koniec ubiegłego roku. Sytuacja ustabilizowała się, a kolejne miesiące pokażą, czy rynek wynajmu mieszkań będzie wykazywał tendencję spadkową.

Analizę przygotowała: Małgorzata Kędzierska, Analityk Rynku Nieruchomości Wynajem.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu