Kryzys zachwiał reputacją giełdowych spółek

65 procent wartości rynkowej spółek giełdowych jest ściśle powiązana z ich reputacją*. Ma to olbrzymie znaczenie szczególnie w dobie kryzysu, gdy akcje wielu spółek uległy przecenie o kilkadziesiąt procent. Czy niebezpieczeństwa wynikające z tego zjawiska dostrzegły także zarządy spółek notowanych na GPW w Warszawie? Najwyraźniej nie wszystkie. Do takich wniosków skłania analiza danych zawartych w badaniu zrealizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII), przy merytorycznym wsparciu Agencji Badog PR. 76% respondentów uważa podejmowane przez nich działania public relations za odpowiadające oczekiwaniom inwestorów oraz mediów. Co na to inwestorzy? 33,6 % inwestorów mniejszościowych twierdzi, że spółki giełdowe nie przestrzegają ich praw. Między innymi ten wskaźnik dowodzi, że polityka informacyjna giełdowych spółek pozostawia wiele do życzenia.

Celem, przeprowadzonego w dniach od 20 listopada do 12 grudnia 2008 roku, badania było m.in. uzyskanie informacji jak zarządzający spółkami giełdowymi postrzegają polski rynek kapitałowy, czy widzą konieczność prowadzenia działań z zakresu public relations oraz relacji inwestorskich i jak według nich powinny one wyglądać. W badaniu, wzięły udział 84 spółki.

Z badania wynika, że właściwie i rzetelnie prowadzone relacje inwestorskie są dla spółek giełdowych najważniejszym elementem wzmacniającym wizerunek przedsiębiorstwa. Uważa tak ponad 90% respondentów, przy czym 77% ankietowanych uznaje, że relacje inwestorskie prowadzone przez firmę spotykają się z zadowoleniem inwestorów.

Do najistotniejszych działań z zakresu relacji inwestorskich ankietowani zaliczyli raportowanie (96%). Równie ważne, według respondentów, jest prowadzenie serwisu relacji inwestorskich (93%) oraz odpowiadanie na pytania inwestorów (92%). Na kolejnych miejscach znalazły się: stałe informowanie mediów o wydarzeniach z życia spółki, które odbywa się za pomocą komunikatów (82%) oraz przygotowanie materiałów o spółce (zgodnie z corporate identity), w tym raportów okresowych i materiałów informacyjnych (71%). Dużą rolę, według pytanych, odgrywają także regularne spotkania z inwestorami (60%).

Postrzeganie obowiązku relacji inwestorskich przez spółki

Aż 87% badanych uznaje relacje inwestorskie za niezbędne narzędzie pozwalające dotrzeć do inwestorów i akcjonariuszy. Dla 55% ankietowanych jest to przede wszystkim inwestycja, która w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynie na kształtowanie się wizerunku spółki. Jednocześnie 53% respondentów traktuje relacje inwestorskie jako obowiązek.

Jak spółki dbają o public relations

76% respondentów uważa podejmowane przez nich działania public relations za odpowiadające oczekiwaniom zarówno inwestorów, jak i mediów. 5% pytanych przyznaje, że działania te prowadzone są na poziomie niezadowalającym dla zainteresowanych stron.

Tymczasem 25% respondentów, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Badaniu  Inwestorów stwierdziło, że spółki giełdowe “źle szanują prawa inwestorów mniejszościowych”, 8,6 % respondentoów zadeklarowałoo, że spółki giełdowe “bardzo źle szanują prawa inwestorów mniejszościowych”. Łącznie grupa niezadowolonych inwestorów wyniosła 33,6 %. (Badanie zostało przeprowadzne w listopadzie 2008 r. przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych).

Podejmowane przez spółkę działania z zakresu PR polegają głównie na aktualizacji strony www, takie działania podejmuje aż 99% ankietowanych. Niewiele mniej – 90% zwraca uwagę na media relations. Dużą rolę w podejmowanych przez spółkę działaniach odgrywa także ład korporacyjny (82%) oraz utrzymywanie spójnego wizerunku przedsiębiorstwa (69%). Na kolejnych pozycjach znalazły się: komunikacja wewnętrzna (67%), sponsoring i eventy (po 52%).

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) działa na polskim rynku już od ponad 9 lat (Organizacja zrzesza blisko 4000 Członków). Od 8 lat jest członkiem europejskiej organizacji inwestorskiej Euroshareholders. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań mających na celu ochronę i pomoc inwestorom, między innymi przez: reprezentowanie podczas Walnych Zgromadzeń spółek giełdowych, zapewnienie pomocy prawnej i analitycznej, zniżki na usługi oraz produkty giełdowe. SII organizuje także liczne szkolenia i konferencje, takie jak: Konferencja WallStreet czy Profesjonalny Inwestor oraz wydaje czasopismo Akcjonariusz. Organizowane spotkania inwestorskie oraz inne inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie to w wielu przypadkach największe tego typu imprezy w Polsce.

Agencja Badog PR powstała w 2007 roku. Głównym profilem jej działalności jest kompleksowa obsługa spółek planujących debiut lub obecnych na giełdzie, zarówno na parkiecie podstawowym GPW, jak i na rynku alternatywnym – NewConnect. Agencja oferuje usługi m.in. z zakresu: relacji inwestorskich, PR-u korporacyjnego, komunikacji kryzysowej oraz komunikacji wewnętrznej.

* Dane na ten temat zawiera badanie opracowane przez analityków z firmy doradczej Weber Shandwick Worldwide

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu