Nowe oprogramowanie Quest Software dla programistów Oracle

Quest Software wprowadził do sprzedaży nowy produkt dla profesjonalistów baz danych Oracle – Oracle Database Schema Provider for Microsoft Visual Studio Team System (VSTS) 2010. Oprogramowanie pozwala deweloperom Oracle razem z innymi członkami zespołów VSTS tworzyć aplikacje na wszystkich etapach cyklu życia aplikacji. Nowe narzędzie będzie
w pełni wspierać nową wersję Microsoft Visual Studio Team System 2010.

“Cieszymy się, że Quest Software będzie wspierał Visual Studio Team System 2010.” Jason Zander, general manager Visual Studio Developer Division, Microsoft Corp. “Dzięki temu nowemu rozwiązaniu, deweloperzy Oracle będą mogli w pełni wykorzystać możliwości Visual Studio Team System.”

Wcześniej profesjonaliści Oracle nie mogli w pełni korzystać z wielu udoskonaleń dotyczących komunikacji i workflow, które zapewnia VSTS. Tworzenie aplikacji Oracle w VSTS było bardzo ograniczone i związane z wieloma czasochłonnymi procesami manualnymi. Brakowało również wsparcia w trybie offline dla nowych wzorów i zasad projektowania oraz rozwoju baz danych. Dzięki nowemu oprogramowaniu Quest Software, VSTS może teraz w pełni wspierać nie tylko bazy danych SQL Server, ale również Oracle.

Database Schema Provider pozwala deweloperom Oracle w trybie offline projektować, rozwijać aplikacje i zarządzać zmianami w VSTS. Ponadto automatycznie integruje wprowadzone zmiany z harmonogramem aplikacji. To zapewnia, że wszystkie zmiany bazy danych są zarządzane i śledzone w systemie, automatyzując i upraszczając komunikację i pracę zespołów deweloperów.

“Zauważyliśmy wśród deweloperów potrzebę wsparcia środowiska Oracle w systemie Visual Studio Team System. Dlatego ściśle współpracujemy z Microsoft, żeby dostarczyć rozwiązania, które pozwolą deweloperom Oracle pracować wraz z innymi użytkownikami Visual Studio Team System.”
– Larry Humphries, wiceprezes & general manager of database management, Quest Software. “Database Schema Provider daje użytkownikom wiele nowych możliwości i realnych korzyści związanych z tworzeniem aplikacji Oracle w VSTS.”

Dodatkowe informacje można znaleźć na www.TeamFuze.net – w nowym serwisie społecznościowym dla profesjonalistów Oracle pracujących w VSTS.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu