Generali wspiera akcję prewencyjną „Łapać złodzieja”

Generali T.U. S.A. zostało sponsorem cyklu 8 odcinków programu pt. „Łapać złodzieja”, który w marcu i kwietniu br. będzie emitowany na antenie telewizji TVN. Ideą przedsięwzięcia jest edukacja widzów nt. zasad bezpieczeństwa związanych z ochroną majątku przed kradzieżą oraz ostrzeżenie przed konsekwencjami ubezpieczeniowymi wynikającymi z niewłaściwego zabezpieczenia posiadłości. Program „Łapać złodzieja” jest pierwszą polską edycją brytyjskiego formatu „To Catch a Thief” wyprodukowanego przez telewizję BBC. Do prowadzenia programu zaproszono byłych włamywaczy, którzy po przejściu resocjalizacji biorą udział w kampaniach społeczno-edukacyjnych na rzecz powstrzymywania przestępczości.

Nowa produkcja telewizyjna o charakterze prewencyjno-edukacyjnym

W wiosennej ramówce stacji TVN zostanie po raz pierwszy wyemitowana polska wersja brytyjskiego programu „To Catch a Thief” („Łapać złodzieja”). Do prowadzenia programu zaproszono zresocjalizowanych „fachowców”, których zadaniem będzie z jednej strony przeprowadzenie symulacji włamania do różnych obiektów, tj. domów, mieszkań, pubów itp., a z drugiej – analiza zdarzenia i omówienie z właścicielami obiektów błędów popełnionych przy zabezpieczaniu lokali przed kradzieżą. Z wielu badań i analiz wynika, że Polacy dysponują ubogą wiedzą na temat zabezpieczenia się przed kradzieżą i jej skutkami. Niska świadomość powoduje pozorne poczucie bezpieczeństwa, a to błędne przekonanie w bardzo prosty sposób może doprowadzić do niemiłych zdarzeń życiowych.

Jedną z osób, które zadeklarowały wolę udziału w programie jest znany polski strong-man – Mariusz Pudzianowski.

Rola ekspertów w interpretacji przekazu

Format telewizyjny polega na połączeniu w jedną całość formy programu rozrywkowego oraz działań o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym. Ze względu na przystępną formę przekazu program ten cieszył się dużą popularnością widzów. Również w polskiej edycji nagrania gospodarze programu będą udzielali praktycznych porad, aby w jak najbardziej obrazowy sposób przedstawić realny problem, jakim są nagminne kradzieże oraz błędy popełniane w ich zapobieganiu.

Do prowadzenia programu zaproszono zresocjalizowanych przestępców, którzy diagnozują mocne i silne strony zabezpieczeń konkretnej nieruchomości oraz mogą ustrzec widzów przed atakiem potencjalnych złodziei.

Rolę głównego „włamywacza” odegra jeden z prowadzących program – Marek Ksieniewicz, który po przejściu resocjalizacji prowadzi obecnie szereg działań o charakterze społecznym, w tym adresowanych do tzw. trudnej młodzieży, zapobiegających problemom przemocy, alkoholizmu i narkomanii. Jest założycielem Fundacji „Wybieram Wolność”, z którą współpracują byli więźniowie.

Rolą drugiego prowadzącego – Andrzeja Skarżyskiego – jest analiza przebiegu włamania w obecności właścicieli lokalu. Domownicy na własne oczy przekonają się jak szybko i łatwo można sforsować zamontowane przez nich zabezpieczenia. Po włamaniu prowadzący doradzą właścicielom, jakich zasad bezpieczeństwa przestrzegać i jak zabezpieczyć dom, aby skutecznie odstraszał lub zniechęcał włamywaczy. Uzupełnieniem komentarzy osób prowadzących program jest porada eksperta ds. ubezpieczeń, który na konkretnym przykładzie omawia decyzje ubezpieczycieli w zakresie wypłaty świadczeń, wyjaśniając kwestię wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku błędów lub zaniechań po stronie ubezpieczonego.

– „Wierzymy, że program pobudzi wyobraźnię właścicieli domów i mieszkań, którzy spojrzą na swoje nieruchomości niejako z perspektywy włamywaczy. Chcemy, aby widzowie większą uwagę zwracali po pierwsze na konieczność ubezpieczenia swojego majątku i jednocześnie zadbali o zabezpieczenia, które zniechęcą złodziei do podjęcia próby włamania lub przynajmniej utrudnią im to „zadanie”. Poza edukacją na temat zabezpieczenia nieruchomości chcemy omawiać kwestie zakresu ochrony i wypłaty odszkodowania. Niestety, powszechną praktyką wśród klientów ubezpieczających swoje domy i mieszkania jest nieznajomość Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). W efekcie, kiedy dochodzi do kradzieży nie znają oni faktycznego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Chcielibyśmy, żeby nasi klienci zawierali umowy ubezpieczenia w sposób bardziej świadomy, dlatego też w ten przystępny, telewizyjny sposób chcemy przybliżyć im zasady stosowane przez ubezpieczycieli przy podejmowaniu decyzji odszkodowawczych” – mówi Michał Makarczyk – dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód w Generali.

Wspierające działania marketingowe

Generali TU zostało głównym sponsorem programu i konkursu związanego z jego realizacją. Począwszy od 4 marca na stronie Onet.pl będzie prowadzona kampania banerowa promująca program. Dodatkowo, w serwisie Onet.pl, powstanie strona dedykowana programowi, gdzie znajdą się m.in. informacje o programie, skróty odcinków, a także zostaną opublikowane porady eksperckie dotyczące ochrony domu lub mieszkania przed złodziejami. Także w serwisie www.generali.pl powstaną podstrony poświęcone programowi.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu