Polscy menedżerowie dystansują kolegów z Europy Środkowo-Wschodniej

Rodzima kadra zarządzająca coraz częściej staje się głównym argumentem Polski w procesie pozyskiwania inwestycji zagranicznych.

Polscy menedżerowie numerem jeden w Europie Środkowo–Wschodniej – wynika z raportu firmy TARGET przygotowanego we współpracy z Henley Business School z Londynu. Określani jako najbardziej przedsiębiorczy, dynamiczni oraz prezentujący stosunkowo dobre podejście do klienta w porównaniu do swoich kolegów z sąsiednich krajów, byli najczęściej typowani na pierwszym miejscu w rankingu pytań oceniających jakość oraz sposób zarządzania.

Badania przeprowadzone w sześciu krajach: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji oraz na Węgrzech, miały odpowiedzieć na pytanie, czy menedżerowie z Europy Środkowo-Wschodniej mogą konkurować ze swoimi zachodnimi kolegami. Do sformułowania wniosków posłużyły wywiady z 271 menedżerami pochodzącymi z wyżej wymienionych krajów oraz z 898 Expatami, czyli obcokrajowcami zajmującymi w tych państwach kierownicze stanowiska. Inicjatywa firmy TARGET, specjalizującej się w doradztwie personalnym oraz londyńskiej Henley Business School, zaowocowała bardzo interesującą analizą porównawczą, która może w znaczący sposób przysłużyć się do zwiększenia efektywności działań polskich menedżerów.

Za co nas chwalą?

Według raportu największymi zaletami polskich menedżerów są dynamika, pracowitość i przedsiębiorczość. „Polscy menedżerowie są bardzo elastyczni w rozwiązywaniu bieżących problemów. Pragną inwestować w siebie oraz bardzo ciężko pracują” – mówi respondent z Brazylii. Co ciekawe, raport wskazuje, iż w analizowanym regionie Europy nasz biznes uchodzi za najmniej skorumpowany, ponadto, odznacza się najlepszym w regionie podejściem do klienta.

Kolejnym walorem, charakterystycznym również dla innych krajów będących przedmiotem badań, jest ogromny postęp jaki dokonał się w dziedzinie zarządzania. Jeden z francuskich respondentów twierdzi, że polscy menedżerowie dorównują zachodnim. Tę deklarację może poprzeć stwierdzenie przeważającej części badanych, iż obcokrajowców cieszy życie i praca w Polsce. „Często się zdarza, że wyszukani przez nas zagraniczni specjaliści, chwalą sobie współpracę z Polakami, nie dostrzegając większych różnic między polskimi menedżerami a współpracownikami ze swoich rodzimych krajów. Dzisiaj nasza rodzima kadra zarządzająca ma swoją markę, która liczy się w Europie. Jest to na pewno jeden z argumentów analizowanych w procesie podejmowania decyzji o lokalizacji biznesu przez poważnych inwestorów” – mówi Sylwia Rzemieniewska, Dyrektor Zarządzająca TARGET Poland.

A za co ganią?

Polscy menedżerowie nadal jednak przejawiają cechy, które stanowią poważną przeszkodę na drodze do zwiększania efektywności ich działań. I chociaż są chwaleni za to, że chętnie się uczą i przyswajają sprawdzone rozwiązania, to jednak brakuje im umiejętności dalekosiężnego planowania. Słabym punktem jest również niechęć do innowacyjnych rozwiązań oraz przyjmowania na swe barki dużej odpowiedzialności. „Jeżeli zaprezentujemy polskiemu menedżerowi nowy pomysł albo nowy sposób na wykonanie jakiegoś zadania, pierwszą rzeczą jaką zrobi będzie znalezienie 10 powodów dlaczego nie powinniśmy nic zmieniać” – zaznacza uczestnik badań z Danii.

Ważne jest również, że „choć w odniesieniu do menedżerów z sąsiednich krajów, Polacy wypadają najlepiej, efektywność ich działań mogłaby być jeszcze lepsza, gdyby popracowali nad swoim podejściem do klienta” – mówi Sylwia Rzemieniewska, Dyrektor Zarządzająca TARGET Poland.

Kolejną, wyraźnie podkreślaną przez respondentów wadą polskich menedżerów, szczególnie tych bardziej doświadczonych i dojrzałych, jest autokratyczny styl zarządzania oraz tendencja do nadmiernej gradacji stosunków z podwładnymi. W oczywisty sposób stoi to na przeszkodzie przynoszącej większe profity pracy zespołowej oraz kreatywności.

Misja „Progres”

Sylwia Rzemieniewska, Dyrektor Zarządzająca TARGET Poland twierdzi, że wyniki badań dość precyzyjnie wskazują szanse i przeszkody dla rozwoju biznesu w analizowanym regionie. Oprócz przedsięwzięć zalecanych administracji państwowej, jak zwalczanie korupcji oraz zmniejszanie biurokracji, w raporcie wymienionych jest wiele działań, których podjęcie się przez lokalnych menedżerów może postawić ich w jednej linii z menedżerami z krajów Europy Zachodniej. Stawianie na pracę zespołową, odchodzenie od formalizmu i nadmiernej gradacji oraz zachęcanie
do podejmowania większej odpowiedzialności, są wskazówkami dla polskich menedżerów, jak skutecznie konkurować ze swoimi zachodnimi kolegami.

Menedżerowie z Europy Środkowo-Wschodniej nie troszczą się o klientów.

Brak skupienia na kliencie oraz nieefektywność biznesowa, są jednymi z największych problemów, jakie wiążą się z prowadzeniem interesów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednak z drugiej strony lokalni menedżerowie są ambitni, odznaczają się pracowitością i dynamiką a kobiety są lepszymi menedżerami od mężczyzn – to główne wnioski badania. Mimo cech charakterystycznych dla całego regionu, istnieją również znaczące różnice w kulturze zarządzania Bułgarii, Czech, Węgier, Polski, Rumunii oraz Słowacji.

„Badanie odkrywa obszary wskazywane przez zagranicznych menedżerów pracujących w analizowanych regionie, jako utrudnienia spowalniające rozwój biznesu” – wyjaśnił Clive Bennett, Partner z firmy headhunterskiej Ad Capita, współautor opisywanego badania i podobnych projektów na terenie Portugalii oraz Irlandii. „Wierzymy, że lokalni menedżerowie analizując wyniki tych badań zmienią niepożądane praktyki, działając w oparciu o swe mocne strony. W tych burzliwych czasach tworzenie przewagi konkurencyjnej w zarządzaniu jest kluczem do sukcesu. Aczkolwiek jednej rzeczy nie można zaprzeczyć – w analizowanym regionie, w przeciągu ostatnich dwudziestu lat, dokonała się nadzwyczajna transformacja” – podsumował.

W ogólnym ujęciu:

  • 88%/89% Expatów cieszy praca / życie w krajach EŚW
  • 72% obcojkrajowców uważa, że środowisko biznesowe jest bardzo aktywne i dynamiczne
  • 65% sądzi, że lokalni menedżerowie ciężko pracują
  • 65% postrzega kobiety jako lepszych menedżerów

(% – procent respondentów, którzy udzielili odpowiedzi twierdzącej na dwóch poziomach zgadzam się oraz zgadzam się w zupełności)

Jeśli chodzi o krytykę, to :

  • 81% stwierdziło, że ciężko o dobrych lokalnych menedżerów
  • 80% uznało, iż firmy i ich menedżerowie nie są zorientowani na klienta
  • 79% uważa, że firmy z reguły nie są dobrze zorganizowane, a ich działania nie są efektywne
  • 78%/62% widzi, że biurokracja / korupcja poważnie utrudnia uzyskanie dobrych wyników finansowych w regionie EŚW

“Aby wasz biznes stale się rozwijał, musicie skupić się na kliencie” – powiedział Profesor Chris Brewster z Henley Business School, współautor badania specjalizujący się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. „Moment nagłego wzrostu oraz przewaga konkurencyjna opierająca się na taniej sile roboczej w końcu się wyczerpią. Dlatego należy wypracowywać głębiej osadzone oraz bardziej stabilne czynniki konkurencyjne. Działania muszą być skoncentrowane na kliencie, a zarządzanie musi stać się efektywniejsze. Zidentyfikowaliśmy trzy specyficzne aspekty, które są w szczególności niepokojące: słaba praca zespołowa, ignorowanie ostatecznych terminów oraz niechęć menadżerów do przyjmowania odpowiedzialności. Zmiana tych zachowań może mieć olbrzymi wpływ na  powodzenie w kwestiach biznesowych” – skomentował Profesor Brewster.

Badanie podkreśla kluczowe cechy przedstawicieli każdego z sześciu państw, wyróżniając ich zalety i wady. Kolejność krajów na liście odpowiada ocenom ich wyników, przyznanym przez zagranicznych menadżerów.

“Badanie zdecydowanie potwierdza nasze doświadczenia – w krajach EŚW kobiety są o wiele lepszymi menedżerami od mężczyzn. Zauważyliśmy również, że ta tendencja objawia się w naszych codziennych działaniach rekrutacyjnych” – stwierdził Klemens Wersonig, Prezes TARGET International Executive Search Group. „W prywatnych rozmowach, coraz więcej Expatów płci męskiej zdradza nam, że wolą zatrudniać kobiety. Chcieliśmy otrzymać oficjalny dowód tego zjawiska i jak pokazuje badanie, dwie trzecie wszystkich Expatów potwierdziło jego występowanie. Prawdą jest również, że wyniki badań odzwierciedlają nasze piętnastoletnie doświadczenia. Ludzka strona biznesu jest jednym z najważniejszych jego aspektów. Dlatego rozwiązania prowadzące do wyprowadzenia firm z ich obecnych trudności ekonomicznych powinny bazować na refleksji nad kulturą zarządzania i koncentracji nad wartościami takimi jak troska o klienta, praca zespołowa i integracja” – podsumował Klemens Wersonig.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu