Nepentes przekroczył prognozę zysku operacyjnego i brutto

Po czterech kwartałach 2008 roku zysk netto wzrósł o prawie 24% w stosunku do roku 2007.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki Nepentes, narastająco za cztery kwartały 2008 roku, wyniosły 109,5 mln zł i były wyższe od wypracowanych w roku ubiegłym o ponad 26%. Na poziomie wyniku operacyjnego EBIT spółka zanotowała wzrost o prawie 26% do 21,4 mln zł, a zysk netto zwiększył się do 16,6 mln zł w porównaniu do tego samego okresu 2007 roku.

W całym 2008 roku Nepentes zanotował wzrost marży bezpośredniej na sprzedaży do 58,4% (wobec 54,8% rok wcześniej), a rentowność netto wyniosła 18%.

Działając w mało sprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym zrealizowaliśmy prognozę finansową na 2008 rok, przekraczając plan realizacji prognozy zysku operacyjnego i brutto – mówi prezes zarządu Łukasz Butruk. Realizacja prognozy i to, że nie musieliśmy jej weryfikować trakcie roku jest dla nas potwierdzeniem dobrego przygotowania spółki do trudnych warunków ekonomicznych. – dodaje.

Po czwartym kwartale Nepentes zrealizował 100,4% prognozy zysku operacyjnego EBIT i 100,3% prognozy zysku brutto na 2008 roku. Prognoza przychodów ze sprzedaży została zrealizowana w 91,1% , zysku EBITDA w 97,7%, a zysku netto w 97,7%.

W ocenie zarządu osiągnięte wyniki finansowe są potwierdzeniem słuszności przyjętej strategii rozwoju i utwierdzają silną pozycję spółki Nepentes na rynku dermokosmetyków i leków OTC. – mówi prezes zarządu Łukasz Butruk. Podsumowanie czwartego kwartału i całego 2008 roku dowodzi, że Spółka nieustannie powiększa udziały rynkowe oraz sprzedaż, umiejętnie wykorzystując swoją przewagę konkurencyjną oraz potencjał rynku, mimo pogorszenia się warunków makroekonomicznych.

W 2009 roku Nepentes planuje dywersyfikację strumieni przychodów, aby maksymalnie wykorzystywać każdy sektor rynku. Poza dalszym rozwojem organicznym na rynku polskim przewiduje zintensyfikowanie ekspansji na rynki zagraniczne oraz wprowadzenie nowych produktów w obszarze dermokosmetyków, OTC i leków na receptę, tak własnych jak i na bazie licencji. Planowane jest także zwiększenie udziału eksportu w przychodach. Inwestycje zagraniczne będą dokonywane przede wszystkim na dynamicznie rozwijających się rynkach, których kryzys gospodarczy dotyczy w mniejszym stopniu. Głównym kierunkiem ekspansji w 2009 roku będzie Rosja, Ukraina i Słowacja. Warto dodać, że ekspozycja spółki Nepentes na ryzyko kursowe w imporcie konsekwentnie zmniejsza się w stosunku do całego wolumenu sprzedaży ze względu na szybko rosnący udział produktów własnych, które wytwarzane są w kraju i w których przypadku „wkład importowy” jest znikomy.

Przychody ze sprzedaży eksportowej narastająco za cztery kwartały 2008 roku wyniosły 13,5 mln zł w stosunku do 10 mln zł rok wcześniej. Największe wzrosty sprzedaży w 2008 roku spółka zanotowała na rynkach Bułgarii i Rumunii. Sprzedaż na rynku rumuńskim po dziewięciu miesiącach tego roku wzrosła z 616 tys. zł do ponad 1,6 mln zł. Na rynku bułgarskim Nepentes sprzedał w tym okresie produkty za prawie 1,7 mln zł wobec niecałych 700 tys. zł rok wcześniej.

Rośniemy szybciej niż rynek

Rynek dermokosmetyków w 2008 roku wzrósł o ponad 15% w stosunku do roku 2007. W tym samym okresie główne linie produktów dermkosmetycznych Nepentes odnotowały znacznie większe wzrosty sprzedaży w stosunku do 2007 roku:

  • Iwostin  +46%
  • Emolium  +90%

W czwartym kwartale portfolio produktów ekskluzywnej marki Elixine zostało powiększone o 5 produktów. Linia Iwostin zajmuje trzecią pozycję na rynku dermoskosmetyków, w czwartym kwartale wprowadzono w niej sześć nowych preparatów. Ponadto produkty Nepentes otrzymały szereg prestiżowych nagród. W 2009 roku Spółka planuje kolejne wdrożenia 35 nowych produktów w tym wprowadzenie na rynek leków dermatologicznych na receptę.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu