Przejdź do treści

NASA i Cisco wspólnie opracowują platformę do monitorowania zmian klimatycznych

NASA i firma Cisco Inc. poinformowały o zawiązaniu partnerstwa w celu stworzenia internetowej platformy monitorującej o nazwie „Planetary Skin”. Rozwiązanie będzie umożliwiało rejestrowanie, gromadzenie i analizowanie danych na temat warunków panujących w globalnym środowisku naturalnym oraz tworzenie na tej podstawie zaawansowanych raportów.

Na warunkach określanych przez porozumienie Space Act Agreement NASA i firma Cisco będą wspólnie budować platformę „Planetary Skin” umożliwiającą internetową współpracę w celu rejestrowania i analizowania danych przesyłanych przez satelity oraz czujniki rozmieszczone na całej kuli ziemskiej w powietrzu, na wodach i na lądzie. Dane te będą udostępniane opinii publicznej, rządom i firmom, co pozwoli przeprowadzać pomiary, tworzyć raporty i sprawdzać dane na temat stanu środowiska w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Możliwe będzie dzięki temu wykrywanie globalnych zmian klimatycznych i dostosowywanie się do nich.

„W ciągu ostatnich 50 lat zgromadzone przez NASA doświadczenie pozwalało mierzyć się z wyzwaniami, przed którymi staje ludzkość, takimi między innymi jak udział w badaniu globalnych zmian klimatycznych” — powiedział S. Pete Worden, dyrektor Centrum Badawczego NASA im. Josepha Amesa. „Współpraca między NASA i Cisco to projekt dwóch organizacji o ogólnoświatowym zasięgu, wyposażonych w zaawansowane technologie i umiejętności, które pozwolą opracować prototyp infrastruktury platformy »Planetary Skin«.”

Cisco i NASA rozpoczną współpracę w ramach „Planetary Skin” serią projektów pilotażowych, w tym projektem „Rainforest Skin”, którego pierwsza wersja zostanie przeprowadzona w przyszłym roku. Działalność projektu „Rainforest Skin” będzie skupiona na analizie obszarów o zmniejszającej się powierzchni lasów tropikalnych oraz na znalezieniu sposobu wdrożenia sieci czujników monitorujących stan lasów deszczowych. Pozwoli też przetestować sposoby rejestrowania, analizowania i prezentowania informacji na temat zmian poziomu dwutlenku węgla w lasach deszczowych w przejrzysty i użyteczny sposób. Według naukowców proces wyniszczania lasów deszczowych przyczynia się do trwałego podnoszenia poziomu związków węgla w atmosferze, co jest istotnym czynnikiem powodującym efekt globalnego ocieplenia.

„Ograniczenie wpływu zmian klimatycznych jest czynnikiem kluczowym dla światowej ekonomii i stabilności sytuacji społecznej” — powiedział John Chambers, dyrektor generalny w Cisco. „Współpraca pozwoliła nam na wykorzystanie wspólnych umiejętności i innowacji rynkowych do osiągnięcia powszechnych korzyści. Firma Cisco szczyci się z możliwości współuczestniczenia z agencją NASA w tej inicjatywie. Mamy nadzieję, że inne organizacje publiczne, prywatne i non-profit przyłączą się do tego fascynującego przedsięwzięcia.”

NASA odpowiada za stałą obserwację całej planety przy użyciu floty statków kosmicznych oraz powietrznych i lądowych punktów obserwacyjnych, dzięki którym może monitorować stan środowiska naturalnego na Ziemi. Inwestycje poniesione przez NASA w dziedzinie obserwacji i badań nad zmianami klimatu przewyższają zsumowane nakłady przeznaczone na ten cel przez wszystkie inne kraje.

Cisco wnosi do projektu swoje doświadczenie i wiedzę na temat technologii sieciowych i innowacji. Dział internetowych rozwiązań dla biznesu (Internet Business Solutions) firmy Cisco dysponuje wyjątkowym połączeniem znajomości świata biznesu, nauki, ekonomii i polityki. Zgromadzeni tu specjaliści będą przeprowadzać złożone analizy danych i procesy modelowania, korzystając z dogłębnej wiedzy na temat architektury IP nowej generacji, dzięki której wskażą optymalny sposób opracowania wstępnej wersji, powielenia i rozszerzania platformy „Planetary Skin” na potrzeby milionów uczestników projektu.

Cisco współpracuje również przy programie „Planetary Skin” z ONZ, międzynarodowymi bankami rozwoju, firmami, organizacjami międzynarodowymi, uniwersytetami, ośrodkami badawczymi, organizacjami pozarządowymi i fundacjami. Uczestnicy programu „Planetary Skin” wnoszą do niego swoje wyjątkowe umiejętności, zasoby i technologie, dzięki którym możliwe będzie opracowanie systemu wspomagania decyzji ułatwiającego efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, takimi jak biomasa, woda, grunty i energia. Pozwoli on także zarządzać ryzykiem związanym ze zmianami klimatu, takim jak podnoszenie się poziomu mórz, susze i epidemie. Obejmie też nowe rynki inwestycji ekologicznych w zakresie związków węgla, wody i bioróżnorodności.

Więcej informacji na temat projektu Planetary Skin i możliwości przystąpienia do niego można znaleźć pod adresem http://www.planetaryskin.org/

Więcej informacji na temat agencji NASA i jej programów można znaleźć pod adresem http://www.nasa.gov/

Więcej informacji na temat Cisco Inc. można znaleźć pod adresem http://www.cisco.com/