Jak zwiększyć odporność lotnictwa na kryzys?

Według naszych obserwacji sektor produkcji lotniczej nie został znacząco dotknięty kryzysem. Należy podkreślić, że zamówienia na sprzęt lotniczy są składane z dużym wyprzedzeniem, a ich realizacja trwa co najmniej kilka miesięcy. Dlatego większość producentów sprzętu lotniczego ma już niemal w całości wypełnione portfele zamówień na 2009 rok.

Taka sytuacja ma także miejsce w koncernie Aero Vodochody – warto zauważyć, że niektóre zamówienia – jak na przykład helikoptery dla Sikorsky Aircraft – są realizowane na podstawie wcześniej opłaconych, a tym samym gwarantowanych zamówień. Dzięki temu w firmie Aero Vodochody nie odczuwamy ewentualnych skutków kryzysu finansowego.

Nie oznacza to jednak, że nie przygotowujemy się na wszelkie możliwe scenariusze – już dziś pracujemy nad powiększeniem portfela zamówień i jeszcze wyższą efektywnością firmy. Planujemy, by Aero Vodochody stała się europejskim holdingiem – istotnym partnerem dla wszystkich największych graczy na rynku lotniczym. Dlatego – jako poważny, długoterminowy inwestor strategiczny – złożyliśmy ofertę nabycia PZL Świdnik. Działania akwizycyjne podejmujemy nie tylko w Polsce – mamy odpowiednie zasoby finansowe, by włączać w nasz holding inne, wysoko wyspecjalizowane europejskie zakłady produkujące sprzęt lotniczy. W 2007 roku nabyliśmy w Wielkiej Brytanii działającą w branży lotniczej firmę ROTORTECH.

Obserwujemy doniesienia o ewentualnym ograniczeniu zamówień dla PZL Świdnik. Jednakże uważamy, że prywatyzacja i wsparcie silnego partnera pozwolą na dalszy rozwój tych bardzo dobrych zakładów, niezależnie od koniunktury rynkowej. Uważamy, że jednym z zadań inwestora strategicznego jest wsparcie przejętego zakładu nie tylko w aspekcie finansowym, nowych technologii czy zarządzania, ale przede wszystkim w obszarze wzrostu sprzedaży i rozwoju potencjału. Tak właśnie zamierzamy działać – już dziś deklarujemy, że – w przypadku pozytywnego zakończenia transakcji – będziemy rozmawiać ze wszystkimi obecnymi i potencjalnymi klientami PZL Świdnik tak, aby zwiększać portfel zamówień tego zakładu, a tym samym ograniczać ewentualny wpływ spowolnienia gospodarczego.

Igor Hulak
Prezes Zarządu Aero Vodochody

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu