Prawie 2,5 tys. nowych użytkowników systemu Impuls 5

2450 użytkowników z 63 nowych firm zyskało w 2008 roku dostęp do aplikacji systemu Impuls 5 autorstwa BPSC SA. Rok 2007 zamknięty został liczbą 54 klientów, oznacza to wzrost o prawie 15%. Implementacja oprogramowania klasy ERP wraz z modułem produkcyjnym stanowiła prawie 40% ogólnej liczby wdrożeń. Na pozyskanie takiego rozwiązania zdecydowali się wszyscy klienci reprezentujący branżę produkcyjną.

Podsumowanie 2008 roku wykazało utrzymującą się popularność systemu Impuls 5 w grupie średnich i dużych przedsiębiorstw. Średnia liczba użytkowników wykorzystujących poszczególne funkcjonalności systemu ukształtowała się na poziomie prawie 39 operatorów na firmę. Największe wdrożenie tego roku objęło 380 jednoczesnych użytkowników.

Analiza wskazuje również na szeroki zakres prowadzonych wdrożeń. Prawie 70% firm, które zawarły umowy w minionym roku, wykorzystuje powyżej 5 modułów systemu, a prawie 20% korzysta obecnie z 10 lub więcej funkcjonalności systemu. W przypadku ponad 1/3 ogólnej liczby klientów specjaliści BPSC implementowali kompletne rozwiązanie w standardzie ERP, obejmujące pełną pętle produkcyjną. Na tę liczbę złożyły się wszystkie przedsiębiorstwa produkcyjne, które zdecydowały się na pozyskanie systemu Impuls 5.

Firmy reprezentujące branżę produkcyjną stanowiły w minionym roku 37% ogólnej liczby klientów BPSC. Na pozostałą część złożyły się przedsiębiorstwa usługowe, dystrybucyjne oraz świadczące usługi publiczne, tzw. utilities. Oznacza to kolejny rok utrzymującego się znacznego udziału wdrożeń systemu Impuls 5 w grupie podmiotów produkcyjnych. Wzrost ilości projektów wdrożeniowych odnotowano natomiast w segmencie dystrybucji.

– Rok 2008 pokazuje, że nasi Klienci konsekwentnie realizowali strategie informatyzacji swoich przedsiębiorstw, nie bacząc na pierwsze oznaki zbliżającego się osłabienia gospodarczego. Dzięki temu decyzje podejmowane w trudnym okresie dekoniunktury będą w tych firmach zapadać na podstawie dużo lepszej wiedzy o ich kondycji, łatwiej będzie również dostrzec szanse rozwojowe – mówi Maryla Pawlik, Dyrektor ds. Handlowych w BPSC SA – Warte podkreślenia jest również coraz wyraźniejsze dążenie do objęcia sferą IT jak największej ilości obszarów, takich między innymi jak magazyn wysokiego składowania czy bezprzewodowe urządzenia RFID – dodaje Maryla Pawlik.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu