Nowy cykl webcastów Deloitte

W ramach nowego cyklu webcastów Deloitte zapraszamy na kolejne wirtualne spotkanie pt. Wartość odzyskiwalna aktywów w nowych realiach gospodarczych.

Webcast odbędzie się w czwartek, 5 marca 2009 r., w godzinach 10:00-11:00.

Osoby zaangażowane w przygotowanie sprawozdań finansowych za 2008 rok stają obecnie przed dużym wyzwaniem. Zawirowania na rynkach finansowych oraz wpływ kryzysu na sferę realną gospodarki powodują zmiany wartości zarówno całych przedsiębiorstw, jak i ich poszczególnych aktywów. Podczas webcastu zostanie pokazane jak przeprowadzić testy weryfikujące trwałą utratę wartości tak środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych. Testy, które stały się już nieodłączną częścią procesu przygotowania rocznych sprawozdań finansowych, powinny przede wszystkim zainteresować dyrektorów i kontrolerów finansowych oraz głównych księgowych. W obecnych warunkach stanowią bowiem szczególny sprawdzian dla zarządów spółek.

Podczas webcastu zostanie omówione:

  • jak właściwie przygotować test na trwałą utratę wartości aktywów?
  • jak uwzględnić wpływ kryzysu w wyliczeniach trwałej utraty wartości?
  • czy obecny kryzys spowoduje istotne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości?
  • jaką dokumentację przedstawić audytorowi?
  • jak przygotować się do rozmowy na temat wyniku testu na utratę wartości z audytorami?
  • jak ująć wyniki testu w sprawozdaniach finansowych?

Prowadzący:

  • Tomasz Ochrymowicz, Partner w dziale doradztwa finansowego Deloitte
  • Paweł Sadowski, Menedżer w dziale doradztwa finansowego Deloitte
  • Piotr Łyskawa, Dyrektor w dziale audytu Deloitte

Jak wziąć udział w webcaście?

1. Wejdź na stronę: www.deloitte.com/pl/webcast

2. Wybierz interesujące Cię webcasty

3. Kliknij na przycisk „Rejestracja”

4. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji na stronie: www.deloitte.com/pl/webcast

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu