Emisja Certyfikatów funduszu Investor Gold FIZ

W dniach 9-24 marca 2009 r. będzie prowadzona sprzedaż Certyfikatów Inwestycyjnych serii L funduszu Investor Gold FIZ. Zapisy na Certyfikaty będą przyjmowane w Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ.

Cena emisyjna jednego Certyfikatu wynosi 1.530,10 zł. W lutym 2009 r. Investor Gold FIZ zarobił 2,97 proc. a w styczniu 6,79 proc.

Investor Gold FIZ lokuje aktywa głównie w wystandaryzowane instrumenty giełdowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej złota. Są to transakcje zagraniczne, zabezpieczane przed ryzykiem walutowym.

Decyzją Zarządu Investors TFI wszyscy Inwestorzy, którzy w latach 2005-2008 nabyli w emisjach certyfikaty funduszy zarządzanych przez Investors TFI, zwolnieni są z opłaty manipulacyjnej przy zakupie certyfikatów inwestycyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

Jan Mazurek

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu