Comarch i SA2 Worldsync zapewniają najwyższą jakość zarządzania łańcuchem dostaw w Polsce

31 grudnia 2008 roku firmy Comarch i SA2 podpisały długoterminową umowę dotyczącą bliskiej współpracy w zakresie usług Globalnej Synchronizacji Danych. Dzięki temu polscy klienci Comarch korzystający z usług EDI ECOD będą mieli nieprzerwany dostęp do bazy produktowej SA2 Worldsync, rozwiązania certyfikowanego przez światową organizację GS1.

ECOD razem z SA2 Wordsync przygotowały rozwiązanie wspólnego logowania do aplikacji ECOD oraz aplikacji SA2 Wordsync, dzięki czemu dostęp do globalnych danych produktowych oraz ich wprowadzanie i udostępnianie będzie realizowane w płynny i prosty sposób. Wykorzystanie zintegrowanego rozwiązania zapewnia spójność podstawowych danych produktowych w całym procesie logistycznym. W rezultacie ilość pracy użytkowników EDI ECOD zmniejsza się, a jakość danych podnosi się proporcjonalnie. Dotychczasowe problemy i błędy w fakturach, które pojawiały się w wyniku nieprawidłowych danych podstawowych, nie będą już istniały.

– Poprzez współpracę z SA2 Wordlsync jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom w pełni zintegrowane rozwiązanie służące elektronicznej wymianie dokumentów na bazie podstawowych globalnych danych produktowych – mówi Jacek Mikuś, Dyrektor Konsultingu Comarch. – Nasi klienci nie tylko skorzystają z szerokich i wzbogaconych usług EDI, ale będą mieli dostęp do społeczności GDSN (Global Data Synchronisation Network). Uważamy, iż partnerstwo z SA2 w Polsce jest pierwszym krokiem w kierunku długoterminowej współpracy o większym zasięgu geograficznym.

– Współpraca z Comarch stanowi dobrą szansę dla polskich dostawców oraz organizacji handlowych, aby zaczerpnąć korzyści z globalnej synchronizacji danych, zgodnie ze standardami GS1. Obecnie już wiele firm w Polsce używa zatwierdzonej przez GDSN bazy produktów SA2 Worldsync. Spodziewamy się, iż liczba ta będzie znacznie wzrastać wraz ze zrozumieniem przez klientów bezpośrednich korzyści handlowych, jakie przyniesie nasza współpraca z Comarch – mówi Rolf Stark, Executive Director, SA2.

Porozumienie o współpracy jest również przełomem we wdrożeniach globalnych rozwiązań GDSN w Polsce, które od połowy 2008 coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Do korzyści płynących z zastosowania globalnej wymiany danych GDSN należą m.in. poprawa dostępności produktów w sklepach, skrócony czas wprowadzania nowych produktów na rynek oraz obniżenie kosztów poprzez zminimalizowanie liczby błędów w dokumentach handlowych. SA2 Worldsync przy współpracy z GS1 Polska wdraża ideę Globalnej Synchronizacji Danych produktów na polskim rynku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu