ARCHON+ wspiera działania Fundacji Dzieci Które Kochacie

Fundacja Dzieci Które Kochacie ARCHON+ została założona w kwietniu 2006 r. z inicjatywy arch. Barbary Mendel. Misją Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom osamotnionym, pozbawionym z różnych przyczyn opieki rodzicielskiej. Dziecko żyjące poza rodziną, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zwanej potocznie domem dziecka nie znajdzie matczynej miłości i ojcowskiego wsparcia. Nie nauczy się też borykania z codziennymi problemami i pułapkami, które niesie dorosłe życie. Celem Fundacji ARCHON+ jest wspieranie rodzinnej opieki zastępczej dla osamotnionych dzieci. Tylko w rodzinie dziecko ma zapewnione optymalne warunki, aby mogło normalnie się rozwijać. Aktualnie w Polsce pod opieką Państwa znajduje się ok. 70 000 dzieci. Wychowują się w rodzinach zastępczych oraz w domach dziecka. Rodzin zastępczych jest wciąż za mało a w dużych, przepełnionych domach dziecka przebywa jeszcze ok. 20 000 dzieci. Trzeba im jak najszybciej pomóc, aby znalazły swój dom, trafiły do adopcji lub rodziny zastępczej.

„Fundacja ARCHON+ ma za zadanie wspieranie rodzin, które podjęły się pełnienia trudnej roli rodziców zastępczych. Pomagać będzie w remontach i przystosowaniu domu, aby rodzice zastępczy mogli stworzyć warunki optymalne do pomocy dzieciom oraz aby coraz więcej dzieci z rodzin patologicznych lub z domów dziecka mogło trafiać do takich rodzin”- mówi Marcin Sitkowski, PR Manager, w ARCHON+ Biuro Projektów.

Celem Fundacji jest również niesienie pomocy rodzinom biologicznym, które są w trudnej sytuacji materialnej, aby mogły przezwyciężać kryzysy, skutecznie wychowywać swoje dzieci oraz tworzyć szczęśliwą rodzinę.

Fundacja będzie również pomagać w usamodzielnianiu się młodzieży, która po 18 roku życia traci pomoc materialną przyznawaną przez państwo, poprzez dalszą pomoc w finansowaniu edukacji lub w znalezieniu pracy.

Fundacja planuje stworzyć fundusz stypendialny, który umożliwi kontynuowanie nauki uzdolnionej młodzieży. Będzie też pomagać w znalezieniu pracy i współuczestniczyć w zakładaniu zakładów pracy społecznej.

„Wszystkie nasze dotychczasowe działania mogliśmy realizować dzięki wsparciu wolontariuszy zrzeszonych wokół Fundacji oraz dzięki przekazywanym na nasze cele statutowe darowiznom. Podstawowym założeniem jest docieranie z pomocą do coraz szerszej grupy beneficjentów. Aby tego dokonać niezbędne jest wsparcie .Fakt, że coraz więcej ludzi zauważa wokół siebie potrzebujące pomocy dzieci bardzo nas uskrzydla oraz daje motywację do podejmowania nowych działań”- podsumowuje Magdalena Słomka, Koordynator Projektu w Fundacji Dzieci Które Kochacie.

Dochód z wybranych produktów zamieszczonych na stronie internetowej ARCHON+ Biuro Projektów jest przeznaczony na cele charytatywne realizowane przez Fundację. Zapraszamy na stronę internetową Fundacji www.rodzinazastepcza.org

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu