Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kopex po IV kwartale 2008 roku

Grupa Kapitałowa Kopex – trzeci największy na świecie producent maszyn i urządzeń górniczych, w całym 2008 roku zwiększyła o 53% skonsolidowane przychody ze sprzedaży, które wyniosły 1 970 mln zł wobec 1 290 mln zł wypracowanych w tym samym okresie roku ubiegłego. Narastająco za cztery kwartały 2008 roku GK Kopex zanotowała wzrost zysku operacyjnego EBIT o 64% do 173,7 mln zł i wzrost zysku EBITDA o 59% do 235,4 mln zł. Zysk netto w 2008 roku wyniósł 92 mln zł i był wyższy o 8% od wypracowanego w 2007 roku, (po uwzględnieniu wyłączenia jednorazowego zysku netto z tytułu sprzedaży  akcji Kopex przez ZZM w ramach transakcji odwrotnego przejęcia).

W czwartym kwartale 2008 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK Kopex były o 80% wyższe od osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej i wyniosły 637,3 mln zł. Wynik operacyjny EBIT w czwartym kwartale wzrósł o 283% do 76,2 mln zł, a EBITDA wzrosła o 147% do 93,2 mln zł. GK Kopex zakończyła czwarty kwartał ubiegłego roku zyskiem netto na poziomie 34,6 mln zł wyższym o 317% w porównaniu do czwartego kwartału 2007.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami znacznie poprawiliśmy wyniki w czwartym kwartale i całym 2008 roku. Na głównej działalności Grupa Kopex wypracowała marżę operacyjną EBIT 14,5%, a marżę EBITDA w wysokości 16,8% i są to poziomy bardzo zbliżone lub przekraczające osiągane przez liderów branży na świecie. Bardzo zadowoleni jesteśmy także z osiągnięcia wysokich rentowności przez spółki z Grupy Kopex działające w segmencie maszyn i w elektronice. Do liderów Grupy pod względem osiąganej zyskowności należą ZZM, Tagor, Hansen i Famago. – mówi Krzysztof Jędrzejewski, wiceprezes zarządu Kopex S.A.

Podsumowanie działalności Grupy Kopex w 2008 roku wypada bardzo bobrze. Wielkim sukcesem jest wejście na rynek australijski i pozyskanie kontraktu na dostarczenie kompleksu ścianowego do nowej kopalni węgla kamiennego Carborough Downs za rekordową w historii polskiego górnictwa kwotę 267 mln zł. W 2008 roku zakończyła się rozbudowa mocy produkcyjnych kombajnów ścianowych w ZZM i w Tagorze, gdzie zwiększona została o 20% możliwości produkcji obudów ścianowych. Wprowadzone zostały do produkcji nowe innowacyjne produkty, jak kombajn ścianowy ZZM dużych mocy, otwierający przed Grupą Kopex nowe możliwości na najbardziej perspektywicznych rynkach górniczych świata. Sukcesem zakończyła się także restrukturyzacja spółek Famago i Tagor, które ubiegły rok zakończyły rentownością na dwucyfrowym poziomie.

Mamy bardzo dobre perspektywy na 2009 roku – mówi Marian Kostempski, prezes zarządu Kopex S.A. – Obecnie portfel zamówień na ten rok wynosi prawie 1 mld zł. Realizowane kontrakty w dużej mierze dotyczą krajowego rynku wydobywczego, gdzie spodziewamy się znaczących inwestycji w tym roku. Wczoraj został ogłoszony przetarg na wykonanie szybu dla kopalni należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej o szacunkowej wartości 180 mln zł. Jest to jedna z największych od  lat inwestycji w budowę nowego szybu w polskiej kopalni. Kopex jako jedyna spółka w Polsce ma kompetencje do realizacji takiego zamówienia, dlatego będziemy starać się o ten kontrakt i liczymy na pozytywne dla nas rozstrzygnięcia. – dodaje Kostempski.

W Grupie Kopex największe umowy podpisał ostatnio Tagor z Kompanią Węglową na dostawę sprzętu dla kopalni „Piast” o wartości 22,2 mln zł. Jest to w ostatnich pięciu miesiącach czwarta z rzędu duża umowa, jaką „Tagor” zawarł z polskimi kopalniami. Ich łączna wartość sięga kwoty blisko 145,5 mln zł.

W portfelu zamówień Tagor ma kontrakt z Katowickim Holdingiem Węglowym na 48,4 mln zł, przewidujący dostawę obudowy ścianowej do KWK „Wieczorek” oraz z Kompanią Węglową (40,2 mln. zł), która zamówiła obudowę dla kopalni „Bolesław Śmiały”. Na początku bieżącego roku tarnogórska spółka zrealizowała zamówienie dla Kompanii Węglowej na dostawę sprzętu dla kopalni „Bielszowice” za kwotę prawie 35 mln zł.

Podobnie jak Tagor, liczne umowy z polskim górnictwem podpisały w ostatnim czasie inne firmy Grupy Kopex, w tym zwłaszcza Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne (dostawca kombajnów ścianowych), Kopex-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów i „Wamag”. W ostatnich 12 miesiącach, licząc od 19 lutego br., wartość wszystkich umów z Kompanią Węglową – największym producentem węgla w UE – wyniosła ponad 231, 6 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu