Rodzina na swoim

Program „Rodzina na swoim” powstał w celu wsparcia rodzin w pozyskaniu własnego domu lub mieszkania. Proponowane przez Skarb Państwa wsparcie, pozwala na obniżenie odsetek od zaciągniętego kredytu o 50%, przez pierwszych 8 lat. Polega to na tym, że część należnych Bankowi odsetek, w okresie pierwszych ośmiu lat spłaty pokrywana jest przez Skarb Państwa. Kredyt udzielany jest wyłącznie w polskiej walucie, a maksymalna powierzchnia nie może przekroczyć 75 m2 w przypadku mieszkania i 140 m2 w przypadku domu.

W dniu 2 stycznia 2009 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o finansowym wspieraniu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, na mocy której został uruchomiony program „Rodzina na swoim”. Nowelizacja ta wprowadziła dwie istotne zmiany, które spowodowały, że preferencyjne kredyty na budowę domu stały się dostępne dla większej ilości potencjalnych Inwestorów. Pierwsza z nich wprowadza możliwość przystąpienia osób z najbliższej rodziny do umowy kredytu preferencyjnego, co w istotny sposób wpływa na wzrost zdolności kredytowej osób, które będą korzystać z dopłat do oprocentowania. Druga gwarantuje wzrost mnożnika, na podstawie którego oblicza się limit ceny lub koszt 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej nieruchomości finansowanej kredytem. „W chwili obecnej w Krakowie wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wynosi 4 979,80, natomiast w Warszawie wynosi on 7142,80 zł. W praktyce oznacza to, że koszt realizacji metra kwadratowego domu nie może przekroczyć kwoty wskaźnikowej”- mówi Marcin Sitkowski, PR Manager z ARCHON+ Biuro Projektów.

Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania udzielane są przez:

  • Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.
  • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe,
  • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze,
  • Bank Pocztowy S.A.
  • Bank Polska Kasa Opieki S.A.
  • Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Wszystkie projekty domów z kolekcji ARCHON+ Biuro Projektów kwalifikujące się do kredytu z dopłatą zostały oznaczone odpowiednim symbolem „Dom z dopłatą”. Zgodnie z wymaganiami określanymi przez Ustawę o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania są to projekty domów o powierzchni użytkowej do 140 m2. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na www.projektydow.pl oraz w katalogu „Domy Które Kochacie”.

W 2008 r. w ramach programu „Rodzina na swoim” udzielono łącznie 6628 kredytów na łączną kwotę 852 593 316 zł. Szacuje się, iż w 2009 r. w ramach tego programu zostanie udzielonych około 19 tys. kredytów na łączną kwotę 2,5 mld zł.

Kredyty udzielany jest na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o  finansowym wspieraniu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu