Prognozy Grupy Kapitałowej Netmedia SA zrealizowane

Grupa Netmedia wypracowała w 2008 r. blisko 5 mln zysku netto i ponad 120 mln przychodów.

2 marca 2009 Zarząd Netmedia SA opublikował Skonsolidowany raport za IV kwartał grupy kapitałowej Netmedia. IV kwartał 2008 roku był rekordowy pod względem przychodów Grupy Kapitałowej NETMEDIA. W IV kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 33.622 tys. zł, co stanowi wzrost aż o 159% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Narastająco przychody po czterech kwartałach wyniosły 120.928 tys. zł, co stanowi wzrost aż o 304% w stosunku do 2007 roku. Zysk netto narastająco po 4 kwartałach wyniósł 4.730 tys. zł, co stanowi wzrost aż o 171% w stosunku do 2007 roku.

W IV kwartale zysk netto Grupy Kapitałowej NETMEDIA przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 721 tys. zł co stanowi wzrost o 159% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Do głównych czynników, mających wpływ na tak duży wzrost przychodów i zysków zaliczyć należy organiczny rozwój działalności operacyjnej spółek z grupy kapitałowej NETMEDIA S.A. oraz konsolidacja wyników finansowych. W szczególności duże przyrosty zanotowały segmenty turystyczne, w tym hotele, bilety lotnicze i rejsy oraz segment numizmatyczny.

Wysoki poziom rozwoju organicznego jest między innymi wynikiem zamierzonej strategii maksymalnego wykorzystania synergii pomiędzy podmiotami w grupie, w szczególności w branży turystycznej, w której działa zarówno podmiot dominujący Netmedia S.A., jak i podmioty zależne: Netmedia Business Travel (optymalizacja i obsługa podróży służbowych ), eHotele.pl (obsługa rezerwacji hotelowych) i przejęte w marcu 2008 r. Marco Polo Travel (rejsy wycieczkowe).

„Spółka cały czas rozwija się w szybkim tempie, wyniki za ostatnie trzy miesiące 2008 roku są tego najlepszym przykładem. Cieszę się, że w tak trudnym czasie dla gospodarki udało się zrealizować ambitne prognozy. Wyniki po czwartym kwartale 2008 r. to ponad 120 mln przychodów i blisko 5 mln zysku netto – to w mojej ocenie naprawdę dobry wynik.  Obecnie szczególną uwagę przykładamy do uporządkowania struktury grupy i maksymalnego wykorzystania synergii pomiędzy podmiotami w grupie.  W I i II kwartale 2009 roku swoją główną uwagę skupimy na organicznym wzroście działalności operacyjnej w różnych obszarach e-commerce.” – mówi Andrzej Wierzba, Prezes Zarządu NETMEDIA SA.

Netmedia aktywnie realizuje plany budowy kolejnych serwisów internetowych, które uzupełnią szerokie portfolio Spółki.  Najnowsza wersja Kredyty.net uruchomiona w lutym, została wzbogacone o nowe produkty i usługi (między innymi pożyczki społecznościowe i inwestycje alternatywne). Jednocześnie Spółka poprzez swój program partnerski oferuje różnorodne usługi turystyczne coraz szerszej grupie partnerów handlowych.

„Kończymy prace nad dużym wspólnym projektem z jednym z największych graczy w polskim Internecie. Projekt związany jest z naszym flagowym serwisem Hotele.pl – już wkrótce podamy szczegółowe informacje na jego temat.”  – mówi Michał Pszczoła, Wiceprezes Zarządu NETMEDIA SA.

Zarząd Netmedia SA zapowiada publikację prognoz wyników finansowych na 2009 rok w pierwszych dniach marca.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu