Polycom jako pierwszy wprowadza najnowsze standardy w urządzeniach sieciowych do komunikacji audiowizualnej

Serwer Polycom RMX 2000 V4.0 oferuje najwyższą jakość połączeń dzięki obsłudze formatów HD 1080p oraz HD 720p o podwyższonych parametrach.

Firma Polycom, Inc. [NASDAQ: PLCM], światowy lider w dziedzinie technologii telepresence oraz komunikacji audiowizualnej, wprowadza serwer RMX 2000 V4.0 – unowocześnioną platformę konferencyjną do komunikacji wideo pomiędzy wieloma lokalizacjami. RMX 2000 V4.0 jako pierwszy w branży oferuje obsługę standardu HD 1080p oraz HD 720p w podwyższonej jakości. Ponadto odznacza się on wyjątkową elastycznością pracy zarówno w środowisku High-Definition jak i standardowym, największą pojemnością oraz skalowalnością na rynku. Platforma RMX 2000 V4.0 przygotowana jest do obsługi obecnych i przyszłych aplikacji telepresence, uwzględniając rozwiązania typu „immersive”, grupowe oraz osobiste, korporacyjne do komunikacji przez komputer, systemy specjalistyczne oraz tradycyjne terminale wideokonferencyjnych.

Dzięki nowej wersji oprogramowania oraz zastosowaniu nowych kart systemowych (karty MPM+), platforma Polycom RMX 2000 V4.0, jako pierwsza na rynku, oferuje najnowsze rozwiązania w branży, w tym:

Bezkonkurencyjna jakość wideo HD – Rozwiązanie Polycom RMX 2000 V4.0 jest pierwszą wielopunktową platformą konferencyjną obsługującą pełną gamę aplikacji wideo w jakości HD 1080p oraz optymalizującą jakość połączeń wszystkich uczestników w oparciu o indywidualne parametry. Jest jedyną platformą wideokonferencyjną obsługującą wideo HD 1080p przy prędkości 30 klatek na sekundę, HD 720p w podwyższonej jakości (HD 720p przy prędkości 60 klatek na sekundę) oraz HD 720p przy prędkości 30 klatek na sekundę. Platforma RMX 2000 obsługuje również technologię Polycom Lost Packet Recovery (LPR), która pozwala poprawić jakość połączeń wideo w sieciach IP w przypadku utraty pakietów oraz przeciążenia sieci.

Niezrównana pojemność i skalowalność – We wdrożeniach, gdzie występują wyłącznie urządzenia HD, mostek może obsłużyć 40 jednoczesnych połączeń wideo 720p @30fps, 20 połączeń 1080p @30fps lub 20 w trybie 720p @60fps z transkodowaniem sygnałów. W środowisku mieszanym, o zróżnicowanych parametrach, serwer może obsłużyć 160 jednoczesnych połączeń wideo, w tym 60 jednoczesnych wideo połączeń o jakości DVD (SD/4CIF). Ponadto, dzięki ogromnej elastyczności platformy, istnieje możliwość obsługi aż 800 połączeń głosowych.

Lepsza jakość wideo dla połączeń SD – Dzięki nowej innowacyjnej funkcji Video Clarity, platforma Polycom RMX 2000 V4.0 ma możliwość podwyższenia rozdzielczości obrazu wideo, zapewniając w ten sposób znacznie lepszą jakość w przypadku połączeń z tradycyjnymi systemami wideokonferencyjnymi oraz podczas połączeń wykonywanych w niższym paśmie. Na przykład, strumień wideo z urządzenia starszej generacji wysyłany w niskiej rozdzielczości (CIF) może zostać poprawiony i wyostrzony do jakości DVD – (SD/4CIF) i rozesłany do pozostałych terminali. Podobnie, połączenia w jakości SD mogą zostać podniesione do jakości HD nie ograniczając przy tym dostępnych zasobów serwera.

Wysoka elastyczność oraz większy zwrot z inwestycji – Aby spełnić wymagania organizacji posiadających mieszane środowisko wideokonferencyjne, tzn. takie gdzie współistnieją systemy HD oraz tradycyjne, Polycom RMX 2000 V4.0 jest jedyną platformą konferencyjną, która może pracować zarówno w trybie sztywnego przydziału zasobów jak też w trybie dynamicznym. Dla większości klientów, którzy wykorzystują urządzenia wideo działające w różnych rozdzielczościach i realizują połączenia o różnych prędkościach w zależności od charakteru spotkania, platforma RMX 2000 oferuje konfigurację dynamiczną o nazwie Flexible Resource Capacity, która przydziela zasoby w oparciu o indywidualne wymagania każdego połączenia. Metoda ta zapewnia większą pojemność (nawet czterokrotnie większą w porównaniu z dostępnymi na rynku systemami o sztywnej architekturze), jak również jest bardziej ekonomiczna przy połączeniach w rozdzielczości niższej niż HD oraz z terminalami wideo starszej generacji, ponieważ zużywają one mniej zasobów obliczeniowych.

Sztywny przydział zasobów, tzw. Fixed Resource Capacity, został opracowany z myślą o klientach, którzy dokonali standaryzacji urządzeń wideo oraz tych, którzy typowo realizują wideo połączenia o jednakowych parametrach. Na przykład, jeżeli klient posiada wyłącznie terminale HD i realizuje głównie połączenia w rozdzielczości HD, wówczas zasadne jest sztywne skonfigurowanie mostka dla połączeń wideo HD. Platforma RMX 2000 zapewnia klientom wszystko, co najlepsze w obu obszarach umożliwiając sztywne skonfigurowanie mostka dla specyficznych wymagań wideokomunikacyjnych oraz prostą zmianę ustawień, gdy zmienią się potrzeby i wymagania.

W przypadku większego zapotrzebowania na ilość połączeń, platforma RMX 2000 może być zainstalowana w rozproszonej architekturze sieciowej wraz z aplikacją Polycom Distributed Media Application (DMA) 7000, której zadaniem jest zarządzanie i dystrybucja połączeń wideo pomiędzy wieloma platformami konferencyjnymi Polycom RMX 2000. Zapewnia to możliwość skalowania zasobów według potrzeb oraz wykorzystania serwerów RMX 2000 zainstalowanych w centrali oraz oddziałach terenowych jako homogenicznej platformy usługowej. Polycom DMA 7000 ma możliwość obsługi do 10 serwerów Polycom RMX 2000 działających wspólnie jako jedna pula zasobów. Rozproszony model zapewnia większą niezawodność, nadmiarowość i skalowalność, oferuje dużo więcej  niż pojedyncza, centralna platforma konferencyjna o dużej ilości portów.

Platforma Polycom RMX 2000 V4.0 to najnowsze osiągnięcie w ramach koncepcji Polycom VC2 vision, według której wideo to wszechobecny i dominujący element zunifikowanej komunikacji w przedsiębiorstwie – umożliwiający wykonywanie połączeń z każdego miejsca, o każdej porze i przy wykorzystaniu dowolnego urządzenia. We współpracy z globalną siecią certyfikowanych partnerów, firma Polycom oferuje najwyższej klasy usługi umożliwiające klientom płynną integrację rozwiązań infrastrukturalnych Polycom z korporacyjnym środowiskiem sieciowym.

Dostępność

Platforma Polycom RMX 2000 V4.0 oraz nowe karty MPM+ są już dostępne na rynku w cenie 36,000 EURO za serwer Polycom RMX 2000 V4.0 wraz z kartą MPM+. Rozwiązania Polycom można nabyć poprzez sieć certyfikowanych partnerów firmy Polycom.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu