Czy można zwiększyć korzyści biznesowe i utrzymać przewagę konkurencyjną w dobie kryzysu?

Logistyka magazynowa, to sieć powiązań w których ogromną rolę odgrywa każdy element. Spójne zarządzanie procesami umożliwia optymalizację kosztów, a w rezultacie pozwala klientom generować zyski. Na czas kryzysu najlepiej wykorzystywać rozwiązania, które minimalizują koszty już na pierwszym etapie łańcucha dostaw, czyli w magazynie. Jest to możliwe m.in. dzięki zwiększaniu dokładności i szybkości wykonywanych operacji magazynowych, które umożliwia technologia głosowa Vocollect.

Oszczędność czasu , optymalizacja kosztów

Zastosowanie rozwiązań głosowych w gospodarce magazynowej i przemyśle stanowi przełom w komunikacji między systemem komputerowym zarządzającym pracą magazynu, a jego użytkownikiem. Mowa jest dla nas ludzi najbardziej naturalnym sposobem wymiany informacji. Dzięki użyciu głosu i mowy pracownicy magazynu mają wolne ręce i swobodny wzrok, a przez to mogą całą uwagę skupić na wykonywanej pracy, nie tracąc czasu na obsługę samego terminala kodów kreskowych. W rezultacie – zwiększa się efektywności ich pracy i maleje prawdopodobieństwo pomyłek – dzięki temu klienci zyskują czas, pieniądze i zaufanie swoich odbiorców.

„Badania wskazują na zwiększenie szybkości kompletacji przesyłek na magazynie o ok. 15 – 35 proc. i jednoczesny wzrost dokładności kompletacji do poziomu 99,99 proc. Praktyka wskazuje, że największe korzyści z zastosowania technologii głosowych uzyskuje się w magazynach dystrybucyjnych do realizacji kompletacji zamówień, rozlokowania towarów oraz inwentaryzacji” – tłumaczy Adam Bałazy, Konsultant ds. Systemów SKK S.A. Kraków.

Vocollect w praktyce – przykład z Polski

Technologie Vocollect są wykorzystywane przez czołowe międzynarodowe koncerny oraz przez wiodące firmy logistyczne na świecie i Polsce. Korzyści jakie przyniosło wdrożenie systemów głosowych przedstawił na konferencji Dominik Kotowicz, Software Development Manager, z firmy Kuehne & Nagle, która korzysta z rozwiązań Vocollect od końca 2006 roku, w swoich magazynach w Błoniach oraz Chorzowie.

„Pick to Voice jest bardzo skutecznym narzędziem w przypadku procesów, gdzie istnieje wyraźna przewaga udziału czasu spędzanego na przechodzeniu pomiędzy lokalizacjami w porównaniu do czasu potrzebnego do pobrania towaru” – powiedział Kotowicz.

Obliczony przez Kuehne & Nagle wzrost produktywności, wynikający z wdrożenia systemów głosowych wyniósł 18%, przy jednoczesnym spadku liczby reklamacji o 25%. Są to rezultaty osiągnięte przy założeniu przejścia z rozwiązań opartych na listach komisjonowania na terminale głosowe.

„Wyniki uzyskane dzięki rozwiązaniom Vocollect przez Kuehne & Nagle są naprawdę imponujące. Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce sprzyja upowszechnianiu rozwiązań gwarantujących szybki zwrot z inwestycji, które jednocześnie umożliwiają optymalizację kosztów oraz podnoszenie efektywności pracy. Systemy głosowe cieszą się w Polsce rosnącym zainteresowaniem i jestem przekonany, że w niedługim czasie zawojują polski rynek, podobnie jak to miało miejsce w innych krajach” – podsumował Adam Bałazy z SKK.

Jak to działa?

Działanie systemu głosowego polega na przetwarzaniu przez terminal głosowy listy zamówionych towarów, otrzymanej drogą radiową z systemu informatycznego (np. systemu klasy WMS), na polecenia głosowe dla operatora. Dla przykładu, pracownik magazynu dystrybucyjnego, kompletujący zamówienie słyszy w słuchawce komendy: do której półki ma podejść, jaki towar i w jakiej ilości ma pobrać. Wykonując te czynności, potwierdza je głosem oraz podaje rzeczywistą ilość pobranego towaru, aż do skompletowania wszystkich towarów. Komunikaty głosowe, wypowiadane przez operatora do mikrofonu zestawu słuchawkowego, terminal przetwarza na dane dla systemu WMS. Jest to swoisty dialog pomiędzy użytkownikiem, a systemem sterowania głosem.

To proste i skuteczne rozwiązanie pozwala usprawnić procesy na etapie magazynowania i dystrybucji towarów, dzięki temu już w pierwszym etapie łańcucha dostaw w znaczny sposób można ograniczyć pomyłki i zwiększyć wydajność całego procesu. Korzyści jakie odczuwają partnerzy biznesowi, to nie tylko oszczędność czasu, ale i środków finansowych, które generują przejazdy z błędnie zapakowanymi produktami i tak zwane puste przebiegi.

„Pomyłki, popełnione przy załadunku towaru to dodatkowe koszty dla firm transportowych, ale także dla klientów. Konsekwencja błędów w łańcuchu dostaw znajduje odzwierciedlenie w cenach towarów, które mogą być i do 6% wyższe od ceny wyjściowej” – stwierdza Gary Glessner, Managing Director z Vocollect.

Krok, po kroku – sprawnie, szybko, do celu

Usprawnienie łańcucha dostaw na samym początku, czyli już w magazynie pozwala w racjonalny sposób zmniejszyć koszty transportu i generalizować ogólny zysk. Dzięki zastosowaniu technologii głosowej, która ułatwia załadunek i minimalizuje pomyłki, towar może szybciej znaleźć się u odbiorcy. W rezultacie można go szybciej sprzedać, a jednocześnie budować pozytywne relacje ze podwykonawcami – którzy otrzymują produkty przed konkurencją, zapewniając sobie przewagę na rynku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu