Bardzo dobre wyniki Bankier.pl S.A. w 2008 roku

Bankier.pl S.A. opublikował skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2008 roku. W tym okresie Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 5,80 miliona złotych oraz zysk netto w wysokości 967 tysięcy złotych. Wyniki finansowe w czwartym kwartale zanotowały odpowiednio dynamikę: przychody ze sprzedaży (118%) oraz zysk netto (154%) – w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Bankier.pl S.A. w 2008 roku wypracował łącznie 20,56 miliona złotych przychodów ze sprzedaży (dynamika 133%) i 3,16 miliona złotych zysku netto (dynamika 126%).

Zarówno IV kwartał, jak i cały 2008 rok był udany dla Bankier.pl S.A. W ostatnim kwartale 2008 roku Spółka osiągnęła 5,80 miliona złotych przychodów, czyli o 18% więcej niż w analogicznym okresie 2007 roku. Bankier.pl S.A. wypracował 967 tysięcy złotych zysku netto – o 54% więcej niż w IV kwartale 2007 roku.

Podkreślenia wymaga fakt, iż mimo odczuwalnego spowolnienia na rynkach finansowych, szczególnie na rynku pośrednictwa finansowego, Spółka w czwartym kwartale osiągnęła wyniki lepsze niż w latach ubiegłych. Ponadto rentowność operacyjna Bankier.pl S.A. w czwartym kwartale 2008 roku osiągnęła poziom 17,93%, natomiast rentowność netto wyniosła 16,68% (w analogicznym okresie 2007 roku wartości te kształtowały się odpowiednio: rentowność operacyjna na poziomie 13,21% oraz rentowność netto na poziomie 12,82%).

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wypracowanych w IV kwartale 2008 roku wyników, które miały znaczący wpływ na całoroczne wyniki finansowe Spółki. Dobre wyniki cieszą nas tym bardziej, że mimo lekkiego spowolnienia na rynkach finansowych, udało nam się zrealizować praktycznie w całości cele postawione w prognozie wyników finansowych dla 2008 roku” – mówi Joanna Kuzdak, prezes zarządu Bankier.pl S.A.

Wartości osiągnięte w IV kwartale bardzo korzystnie wpłynęły na wyniki finansowe Bankier.pl S.A. wypracowane w całym 2008 roku. Spółka, do której należą portale Bankier.pl, Twoja-Firma.pl, PRNews.pl, Mojeauto.pl, posiadająca także większościowe udziały w Spółce PIT.pl sp. z o.o. (portale PIT.pl i VAT.pl), osiągnęła łącznie w 2008 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 20,56 miliona złotych, realizując 3,16 miliona złotych zysku netto. W porównaniu z wynikami wypracowanymi w 2007 roku, wyniki finansowe za cały 2008 rok zanotowały dynamikę: 133% – przychody ze sprzedaży oraz 126% – zysk netto. Rentowność operacyjna Spółki w 2008 roku wyniosła 16,60% , a rentowność netto Bankier.pl S.A. osiągnęła poziom 15,38%.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu