Asset Smart – przełomowa transakcja AMD

Spółka AMD (NYSE: AMD), czołowy producent procesorów oraz komputerowych rozwiązań graficznych, sfinalizowała dziś strategiczną transakcję „Asset Smart”. Dzięki porozumieniu firm AMD, Advanced Technology Investment Company (ATIC) oraz Mubadala Development Company z Abu Dhabi powstanie supernowoczesna fabryka półprzewodników. Spółka, z centralą w USA, o roboczej nazwie Foundry Company, formalnie zacznie działać w bieżącym tygodniu. Wówczas zostanie przestawiona jej oficjalna nazwa oraz znak handlowy.

Zgodnie z porozumieniem w zamian za część udziałów w Foundry Company,
AMD otrzymało od  ATIC 700 milionów USD. Nowa spółka przejęła także odpowiedzialność za zobowiązania AMD w wysokości 1.1 miliarda USD. Ponadto Mubadala Development Company zapłaciła AMD 1251 milionów USD w zamian za 58 milionów nowych udziałów w AMD oraz gwarancje na dalsze 35 milionów udziałów.

– Wraz z zamknięciem tej historycznej transakcji, wspólnie z naszymi strategicznymi partnerami wcieliliśmy w życie koncepcję stworzenia dwóch czołowych firm, które będą w stanie wnieść nową jakość do branży IT – powiedział Dirk Meyer, president and chief executive officer of AMD. – Strategia „Asset Smart” obejmuje nie tylko zagwarantowanie AMD stałych dostaw najnowszych półprzewodników, które są kluczowe dla naszego rozwoju. Naszym celem są zmiany w całym sektorze nowych technologii. Jesteśmy przekonani, że dzięki połączeniu potencjału ATIC i Mubadala oraz czterdziestoletniego doświadczenia AMD, zapewnimy całej branży IT dostęp do innowacyjnych rozwiązań następnej generacji – dodał Dirk Meyer.

Ogólne warunki transakcji „Asset Smart”

AMD

  • Spółka poprawiła swoją sytuację finansową o blisko 852 milionów USD, wyłączając konsolidacje operacji Foundry Company dla celów sprawozdawczości finansowej, dzięki 700 milionom USD uzyskanym ze sprzedaży ATIC udziałów w Foundry Company oraz 125 milionom od Mubadala uzyskanym w zamian za 58 milionów nowych udziałów w AMD oraz gwarancje na dalsze 35 milionów udziałów.
  • AMD dołączy do Zarządu osobę desygnowaną przez Mubadala Development Company.
  • AMD uzyskało opcję, nie na każde żądanie, do dofinansowania Foundry Company w odpowiedzi na przyszłe wezwania kapitałowe.

Foundry Company

  • Całkowita wartość przedsiębiorstwa wynosi 4,3 miliarda USD, wliczając wkład AMD w postaci dóbr produkcyjnych oraz zobowiązań (wliczając  fabryki w Dreźnie), wartość intelektualną oraz pracowników, o łącznej wartości 1,8 miliarda USD; kapitał ATIC w wysokości 1,4 miliarda USD; blisko 1,1 miliarda USD zobowiązań przejętych przez Foundry Company od AMD.
  • Foundry Company będzie łączone z AMD w celach sprawozdawczości finansowej.
  • Członkowie zarządu będą w równej liczbie desygnowani przez AMD oraz ATIC.
  • AMD oraz ATIC jako wyłączni udziałowcy otrzymają po 50 proc. udziałów pierwotnych (outstanding shares) oraz po 50 proc. głosów w Foundry Company.
  • AMD kontroluje 34,2 proc., a ATIC 65,8 proc. udziałów zwykłych (common shares). Pakiet udziałów kontrolowany przez ATIC może z czasem ulec powiększeniu bazując na różnicy w posiadanych przez AMD i ATIC zabezpieczeniach oraz w zależności, czy AMD zagłosuje za proporcjonalnym doinwestowaniem The Foundry Company przez AMD oraz ATIC.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu