Wyższe oprocentowanie obligacji to większe zyski z funduszy obligacji

Komentarz rynkowy Andrzeja Czarneckiego, Zarządzającego funduszami Union Investment TFI

Podczas ostatnich przetargów papierów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa, rentowność bonów skarbowych wzrosła o około 0,70 %.  Oznacza to, że Państwo chcąc sfinansować swoje wydatki musi zaoferować inwestorom wyższe stopy zwrotu. Wzrost rentowności bonów skarbowych może zatem w przyszłości pozytywnie wpłynąć na wyniki funduszy rynku pieniężnego i funduszy obligacyjnych. Dzięki temu zyski z tych inwestycji mogą być potencjalnie wyższe, niż sądziliśmy jeszcze miesiąc temu.

Biorąc pod uwagę oczekiwane niskie tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2009 roku, należy oczekiwać, że stopy procentowe w Polsce w dalszym ciągu będą w trendzie spadkowym i zostaną jeszcze obniżone przez RPP o 0,5% do 1%. Dzięki temu potencjalne zyski z funduszy obligacji mogą się okazać wyższe od stóp zwrotu z funduszy rynku pieniężnego. Należy pamiętać, że biorąc pod uwagę obecne zawirowania na rynkach światowych, jest to inwestycja o większym stopniu ryzyka. Niemniej sądzimy, że w najbliższych miesiącach przyniesie ona wyższą stopę zwrotu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu