Przywrócenie ulgi odsetkowej zamiast dopłat do kredytów dla bezrobotnych

W okresie spowolnienia gospodarczego środki z Funduszu Pracy powinny być przeznaczone na utrzymanie poziomu zatrudnienia, a nie na finansowanie działań niezgodnych z celami, dla których Fundusz ten powstał – uważa Krajowa Izba Gospodarcza, komentując rządową propozycję pomocy w spłacie kredytów hipotecznych dla osób bezrobotnych.

W ocenie KIG należy dążyć do utrzymania miejsc pracy, co umożliwi spłatę zaciągniętych kredytów, a nie dezaktywizować osoby bezrobotne poprzez przyznawanie im dopłat do kredytów. Tego typu forma dopłat może powodować ucieczkę zatrudnionych pracowników do szarej strefy.

Zakładane przez Rząd dopłaty mają stanowić formę pożyczki, która w przyszłości ma być spłacona – co, pomimo jej preferencyjnego charakteru, będzie skutkowało kumulacją obciążeń z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

W sytuacji problemów ze spłatą kredytów hipotecznych KIG proponuje przywrócenie tzw. ulgi odsetkowej zarówno dla przyznanych jak i przyszłych mieszkaniowych kredytów hipotecznych. Przywrócona ulga powinna dawać możliwość odjęcia od podstawy obliczenia podatku faktycznie poniesionych, w trzech poprzedzających latach podatkowych, wydatków na spłatę odsetek od kredytu lub pożyczki.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 stycznia 2007r. zlikwidowała ulgę odsetkową, pozostawiając ją jedynie dla tych osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny do końca 2006 roku.

Tzw. ulga odsetkowa dotyczy wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych — i jest to jedna z ulg mających skłaniać podatników do inwestycji budowlanych. Jest to szczególnie istotne w obliczu poważnego załamania się właśnie na rynku inwestycji budowlanych oraz wzrostu bezrobocia w tej sferze.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu