Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu Investor FIZ

przez | 02/03/2009

W dniach 9-24 lutego 2009 r. prowadzona była sprzedaż Certyfikatów Inwestycyjnych serii L funduszu Investor FIZ. Certyfikaty przydzielono 158 osobom w ilości 4.330 sztuk razem. Wartość emisyjna przedzielonych Certyfikatów wyniosła łącznie 10.955.809,30 zł. Tym samym emisja Certyfikatów Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego doszła do skutku.

Investor FIZ inwestuje na wielu rynkach całego świata, zarówno w akcje, obligacje, jak również w instrumenty pochodne na indeksy, akcje, obligacje, waluty, towary, energię.

Jan Mazurek