Mniej formalności dla mikroprzedsiębiorców

Zgodnie z zapowiedziami Komisja Europejska przedstawiła propozycję zniesienia obowiązku sprawozdawczości finansowej dla mikroprzedsiębiorstw. Konfederacja Pracodawców Polskich w pełni popiera ten projekt.

Propozycja ma objąć tylko firmy, które nie przekraczały dwóch z trzech kryteriów na koniec poprzedniego roku obrotowego: bilansu aktywów w wysokości 500.000 EUR, obrotów netto w wysokości 1.000.000 EUR, a średniej liczby pracowników w okresie sprawozdawczym – 10 osób. Szacunki Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego, wykazały, że po wejściu przepisów potencjał oszczędnościowy wynosiłby nawet 1200 EUR rocznie.

Zdaniem KPP, każdy krok w kierunku redukcji obciążeń administracyjnych jest bardzo ważny. Wskazane działania są szczególnie istotne w czasach kryzysu, tym bardziej, że to właśnie mikroprzedsiębiorstwa zaangażowane są głównie w drobną działalność na poziomie lokalnym lub regionalnym, odgrywając kluczową rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy i działalności gospodarczej.

Dotychczasowe wymogi formalne znacznie utrudniały działalność samym firmom, ich klientom oraz partnerom. Zwolnienie ich z obowiązku przestrzegania wymienionych procedur umożliwiłoby im zainwestowanie większej ilości czasu i środków w bieżącą działalność firmy.

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia fakt, że Komisja Europejska konsekwentnie realizuje Europejski Plan Odbudowy Ekonomicznej z listopada 2008 roku. W Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 90 proc. wszystkich firm, a większość z nich to właśnie mikroprzedsiębiorstwa.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu