Kobiety na kierowniczych stanowiskach – wyniki badania Manpower

Wyniki badania Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach wskazują, że dla czterech na dziesięciu ankietowanych płeć nie ma znaczenia, jeśli chodzi o pełnienie funkcji kierownika.

Manpower Polska ogłosił w dniu dzisiejszym wyniki badania Kobiety na kierowniczych stanowiskach. Polscy kierownicy i dyrektorzy odpowiedzialni za politykę personalną firm oceniają sytuację kobiet pełniących funkcje kierownicze w większości przypadków podobnie do ogółu respondentów na świecie. Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących funkcje kierownicze oraz postrzegania możliwości awansu kobiet w strukturach firm. Ankietowani odpowiedzieli na 7 pytań dotyczących kobiet na kierowniczych stanowiskach. W polskim badaniu udział wzięło 528 osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki HR w przedsiębiorstwach różnej wielkości, w tym 358 kobiet i 170 mężczyzn. Globalnie, wywiady przeprowadzono z 29 000 respondentów.

W Polsce, według 40% ankietowanych płeć nie ma związku z byciem dobrym szefem. Dla 30% badanych lepszym przełożonym okazał się mężczyzna. Opinie kobiet i mężczyzn są zbliżone; sądzi tak odpowiednio 30% i 29% badanych. Dla 15% respondentów lepsi menedżerowie to kobiety. Takiego zdania jest 17% kobiet i 9% mężczyzn. Globalnie, 44% wszystkich respondentów deklaruje, że płeć nie ma wpływu na bycie dobrym kierownikiem. Jednak prawie jedna czwarta ankietowanych – 24% odpowiada, że z ich doświadczenia wynika, że lepszymi kierownikami są mężczyźni. Ankietowani panowie przyznają, że lepszymi menedżerami są mężczyźni – 28%, natomiast kobiety uznają, że lepiej na stanowisku kierownika radzą sobie kobiety – 24%.

„Manpower zdaje sobie sprawę jak ważne w przypadku branży usługowej są kompetencje miękkie, a ponieważ kobiety zwykle mają te kompetencje bardziej rozwinięte, bardzo dobrze sprawdzają się pracując zarówno z pracodawcami, jak i kandydatami” tłumaczy Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska. „W chwili obecnej w polskim oddziale Manpower, kobiety stanowią 84% wszystkich zatrudnionych pracowników. 83% wszystkich zatrudnionych to kobiety na wyższych i średnich stanowiskach menedżerskich”, dodaje Iwona Janas.

Pytani o to, czy ich zdaniem potencjał zawodowy kobiet jest ograniczony przez obowiązki związane z macierzyństwem, 52% polskich ankietowanych twierdzi, że taka zależność istnieje. W tej grupie znajduje się 55% kobiet i 46% mężczyzn. Według 41% ankietowanych, 46% mężczyzn i 38% kobiet, obowiązki związane z posiadaniem rodziny nie wpływają na ograniczenie potencjału zawodowego kobiet. Na świecie podobna liczba kobiet i mężczyzn, po 48% uważa, że potencjał zawodowy kobiet jest ograniczony przez obowiązki związane z macierzyństwem. 44% ankietowanych twierdzi, że fakt wychowywania dzieci nie wpływa na ograniczenie potencjału zawodowego kobiet.

Mimo że duży procent respondentów jest zdania, że obowiązki związane z życiem rodzinnym mają negatywny wpływ na potencjał zawodowy kobiet, 64% ankietowanych zna kobiety, które zajmują wyższe stanowisko kierownicze i są jednocześnie matkami. Globalnie, 72% uczestników badania odpowiedziało, że zna kobiety zajmujące wyższe stanowiska kierownicze i będące matkami.

Bez względu na to, że większość ankietowanych zna przypadki, kiedy kobieta zajmuje wyższe stanowisko kierownicze i jest jednocześnie matką, większość badanych, zarówno w Polsce, 36%, jak i na świecie, 48% uważa, że kobiety nigdy nie będą zajmowały 50% i więcej wyższych stanowisk kierowniczych w czołowych firmach. Sceptycyzm w tej kwestii przejawiają kobiety, 37%, i mężczyźni, 34%. Zaskakujący jest fakt, że aż 20% respondentów w Polsce wskazuje okres mniej niż 10 lat jako ten, kiedy kobiety będą zajmowały co najmniej 50% wyższych stanowisk kierowniczych w największych firmach. 20% ankietowanych w badaniu globalnym jest bardziej sceptyczna i wskazuje okres od 10 do 20 lat jako prawdopodobny do obsadzania stanowisk w firmie zgodnie z zasadami parytetu.

Aspiracje zawodowe mężczyzn i kobiet różnią się, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wśród osób biorących udział w badaniu w Polsce, najwięcej – 31% aspiruje do osiągnięcia poziomu kierownika lub kierownika działu w firmie średniej wielkości. Do tej grupy aspiruje największy procent kobiet – 40%. Z kolei najwięcej mężczyzn – 51% zainteresowanych jest sprawowaniem stanowiska wyższej kadry zarządzającej (np. wiceprezes, dyrektor zarządzający, właściciel firmy itp.). Globalnie, największa liczba ankietowanych – 29% wskazuje, że ich docelowe plany zawodowe sięgają szczebla wyższej kadry zarządzającej (np. wiceprezes, dyrektor zarządzający, właściciel firmy itp.). 37% tej grupy stanowią mężczyźni, 22% to kobiety.

Na pytanie dotyczące tego, czy założenie firmy i rezygnacja z kontynuowania kariery w aktualnym miejscu pracy było brane pod uwagę jako alternatywa, zarówno kobiety, jak i mężczyźni w Polsce i na świecie odpowiadali twierdząco. W Polsce 66% respondentów byłaby gotowa do założenia firmy i rezygnacji z kontynuowania kariery w aktualnym miejscu pracy. 85% mężczyzn i 58% kobiet rozważało taką możliwość. Na świecie 59% ankietowanych rozważyłoby rezygnację z aktualnej pracy na rzecz rozpoczęcia własnej działalności. 40% respondentów twierdzi, że nie brała takiej alternatywy pod uwagę. Zdecydowana większość mężczyzn – 68% nie wyklucza założenia firmy. 51% kobiet rozważyłoby rezygnację z aktualnej pracy, aby rozpocząć własną działalność. Ten wynik wydaje się być kolejnym argumentem na rzecz wagi inicjatyw podejmowanych przez rządy i skierowanych do kobiet zakładających swoje firmy będących siłą napędową rozwoju gospodarek.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu