Inteligo promuje zdalny zakup jednostek Funduszu Obligacji Długoterminowych

Ogólna sytuacja na rynku finansowym i kolejne obniżki stóp procentowych, dokonywane przez Radę Polityki Pieniężnej, sprzyjają inwestycjom długoterminowym. Dla klientów Inteligo zakup i zarządzanie jednostkami Funduszu Obligacji Długoterminowych jest wygodne i proste, ze względu na dostęp online.

Oferowany w koncie Inteligo – Fundusz Obligacji Długoterminowych, cieszy się dużą popularnością wśród klientów. Świadczą o tym:

 • wzrost liczby osób nabywających FOD (w styczniu 2009 r. w stosunku do grudnia 2008 r., dynamika wzrostu liczby osób inwestujących w FOD wyniosła 163,5%),
 • wzrost środków inwestowanych w ten fundusz (w styczniu 2009 r. w stosunku do grudnia 2008 r., dynamika wzrostu wartości nabyć wyniosła 172%).

Fundusz ten rekomendowany jest osobom ceniącym wygodę i akceptującym ograniczony poziom ryzyka. W związku z tym, większość klientów nabywających jednostki uczestnictwa FOD stosuje strategię inwestowania niewielkich kwot w dłuższym okresie, co umożliwia osiągnięcie znaczących zysków.

Inwestując w Fundusz klienci Inteligo zyskują:

 • minimalne ryzyko wahań wartości inwestycji,
 • wpłaty i wypłaty oszczędności w dowolnym terminie,
 • wygodny i szybki sposób nabywania/sprzedawania jednostek uczestnictwa funduszu online, bezpośrednio z konta internetowego.

Fundusz Obligacji Długoterminowych został uznany za najlepszy w kategorii funduszy dłużnych w rankingach dzienników biznesowych. Funkcjonuje od 14 grudnia 2005 roku i jest zarządzany przez Arkadiusza Bogusza, zdobywcę nagrody „Złoty Portfel 2008”, przyznanej przez Gazetę Giełdy Parkiet.

Dla osób nieposiadających fachowej wiedzy o inwestowaniu, chcących zarabiać na Funduszu Obligacji Długoterminowych, w Inteligo dostępny jest Plan Systematycznego Oszczędzania PKO TFI. Polecany jest on tym klientom, którzy chcą oszczędzać systematycznie i długoterminowo, powierzając środki wykwalifikowanym Doradcom PKO TFI. Blisko połowa klientów inwestujących w fundusze PKO TFI Credit Suisse poprzez konto w Inteligo oszczędza w ramach PSO. Jest to o tyle wygodna i popularna forma oszczędzania, iż po ustanowieniu Zlecenia Stałego, zdeklarowana comiesięczna kwota jest automatycznie pobierana z konta.

Klienci korzystający z tej formy oszczędzania zyskują:

 • wygodę i systematyczność oszczędzania,
 • możliwość gromadzenia znacznych oszczędności odkładając nawet niewielkie kwoty (wystarczy już 50 zł miesięcznie),
 • zniżki na opłaty manipulacyjne nawet do 100%,
 • możliwość rezygnacji z inwestycji w dowolnym czasie jej trwania bez ponoszenia dodatkowej opłaty za wcześniejszą wypłatę,
 • możliwość zmiany wysokości kwoty w dowolnym czasie trwania inwestycji,
 • niewielkie ryzyko inwestowania – jednostki funduszy inwestycyjnych w ramach PSO nabywane są systematycznie, co zabezpiecza przed wahaniami ich cen,
 • zniżki na opłaty za zarządzanie funduszami w okresie od 01.01.2009 do 30.06.2009.

Oferta funduszy inwestycyjnych PKO TFI Credit Suisse, na tych samych warunkach dostępna jest również dla klientów PKO BP korzystający z bankowości elektronicznej iPKO.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu