GutPR z drobiowym liderem

W lutym 2009 roku agencja GutPR nawiązała współpracę z firmą DROP SA – jednym z największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży drobiarskiej w Polsce.

Firma DROP SA powierzyła agencji GutPR działania PR związane z opieka mediową nad sztandarowymi produktami firmy – pasztetami drobiowymi, które od niedawna dostępne są w nowej formule. Wprowadzeniu aluminiowych opakowań towarzyszyła także zmiana gramatury wyrobów. Do zadań GutPR należy przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej produktów firmy DROP – ze szczególnym uwzględnieniem prasy kobiecej i kulinarnej.

Za pozyskanie i obsługę klienta odpowiedzialna jest Hanna Gehrke-Gut, która współpracowała już z firmą DROP SA przy okazji wcześniejszych projektów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu