GAVDI wdrożyła narzędzie zarządcze w Agorze SA

We współczesnej gospodarce zarządzanie kosztami osobowymi staje się coraz istotniejsze, zwłaszcza dla firm, które w dużej mierze bazują na kapitale intelektualnym.

Wdrożony w Agorze moduł planowania wynagrodzeń to autorskie rozwiązanie firmy GAVDI Polska oparte na systemie SAP HCM,  które spółkom o złożonej strukturze organizacyjnej umożliwia elastyczne planowanie wynagrodzeń i zatrudnienia oraz pozwala na efektywne zarządzanie dyscypliną kosztową.

Istotnym elementem rozwiązań klasy HCM (Human Capital Management) jest moduł planowania kosztów osobowych. Jego standardowa funkcjonalność coraz częściej jednak nie wystarcza, bo firmy chcą nie tylko planować wynagrodzenia i zatrudnienie na poziomie dowolnych składników lub ich grup, ale potrzebują także narzędzia do automatycznego wyznaczania narzutów według zdefiniowanych parametrów i algorytmów. Rozwiązanie firmy GAVDI te potrzeby w pełni zaspokaja.

Nie ma standardowego modelu przygotowywania budżetu. Część firm preferuje model centralny – wówczas wyspecjalizowana komórka zbiera dane z całej firmy i je scala. Inne wolą model rozproszony, zgodnie z którym budżet powstaje metodą addytywną z mini-budżetów, opracowywanych przez managerów liniowych. Każdy, kto kiedykolwiek był zaangażowany w proces przygotowywania budżetu wie, że – bez względu na zastosowaną metodę – jest to zajęcie niezwykle pracochłonne. – Niezależnie od tego, czy budżet powstaje w rozproszeniu czy centralnie, wypracowaliśmy zestaw narzędzi, które pozwalają łatwo tworzyć pewne wskaźniki budżetowania kosztów i skonstruować model pozyskiwania danych o kosztach wynagrodzeń. Innymi słowy, wraz z klientem opracowujemy pewien algorytm. Można go zmieniać i np. w kolejnych kwartałach przypisywać inne wskaźniki do poszczególnych grup zawodowych. – wyjaśnia Szymon Knobloch, członek zarządu i dyrektor ds. konsultingu GAVDI Polska SA.

Możliwość przewidywania kosztów osobowych daje istotną informację zarządczą w stabilnym otoczeniu gospodarczym, ale jest szczególnie istotna w okresie kryzysu, kiedy firmy analizują koszty i planują działania restrukturyzacyjne. Rozwiązanie firmy GAVDI staje się nieocenione, bo pozwala szybko zobaczyć koszty wynagrodzeń w wielu różnych układach, np. przed i po zmianach związanych z tymi działaniami. Wskaźniki kosztów osobowych można łączyć z ogólnofirmowymi i w ten sposób uzyskiwać dane o produktywności poszczególnych działów. Bez takiego narzędzia trzeba zatrudnić sztab ludzi do opracowywania różnych wariantów budżetu, albo działać po omacku. Rozwiązanie firmy GAVDI w znaczący sposób obniża więc ryzyko zarządcze i czyni biznes bardziej przewidywalnym.– Wszystko, co związane z twardym HR bazuje na teraźniejszości lub przeszłości, my dodajemy element futuryzmu, pozwalamy zobaczyć tę firmę w dowolnie zdefiniowanej przyszłości – za miesiąc lub kilka – obrazowo wyjaśnia Szymon Knobloch.

O powodzeniu wdrożenia tego typu rozwiązań przesądza odpowiednie zdefiniowanie wskaźników wynagrodzeń, dlatego prace zdecydowanie łatwiej idą w firmach, która mają wypracowaną kulturę budżetowania. Nie można bowiem przesadzić z typowaniem liczby czynników istotnych przy planowaniu kosztów wynagrodzeń, bo przyjęcie za dużego poziomu szczegółowości znacząco zwiększa nakład pracy, tymczasem precyzja oszacowania budżetu wzrasta niewiele.

Przygotowanie pod potrzeby klienta i wdrożenie tego rozwiązania zajmuje od 1 do 3 miesięcy, w zależności od specyfiki firmy. – W skali rozwiązań SAP są to projekty należące do tych mniej pracochłonnych, a przynoszące dużą wartość dodaną w zarządzaniu wyższego szczebla – podsumowuje Szymon Knobloch.

Agora korzysta z wdrożonego narzędzia realizując plan poprawy efektywności operacyjne,j ogłoszony pod koniec 2008 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu