Czwarty kwartał był najlepszy dla spółki Elzab w całym 2008 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Elzab wzrosły w czwartym kwartale 2008 roku o 13,2% do 19,4 mln zł wobec 17 mln zł wypracowanych w tym samym okresie rok wcześniej. Grupa osiągnęła w czwartym kwartale najwyższą w całym 2008 roku rentowność brutto na sprzedaży w wysokości 37,8%. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł ponad 2,1 mln zł, a zysk netto 1,5 mln zł.

O 22,7% wzrosła w czwartym kwartale sprzedaż kas fiskalnych Elzab-u w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Zwiększenie sprzedaży kas fiskalnych związane jest z wprowadzeniem przez Elzab programu promocyjnego wspierającego sprzedaż oraz przesunięciem w tym roku na 1 listopada terminu objęcia obowiązkiem rejestracji nowych grup podatników.

W całym 2008 roku jednostkowe przychody ze sprzedaży spółki Elzab wzrosły do 57,8 mln zł wobec 55,8 mln w tym samym okresie rok wcześniej. Natomiast zysk netto po dokonaniu korekt o zdarzenia jednorazowe był niższy o 3,6% i wyniósł 7,7 mln zł.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z dynamiki wzrostu sprzedaży spółki Elzab w całym 2008 roku, tym bardziej, że warunki ekonomiczne i legislacyjne nie sprzyjały producentom kas i urządzeń fiskalnych. W ubiegłym roku nie weszły życie nowe przepisy obejmujące obowiązkiem rejestracji obrotów przy pomocy kas fiskalnych znaczące grupy nowych podatników. Mimo tego Elzab zwiększył sprzedaż wypadł lepiej na tle konkurencyjnej spółki Novitus, której przychody ze sprzedaży w ubiegłym roku były mniejsze o blisko 0,5 mln zł.– mówi Jerzy Biernat, wiceprezes zarządu Elzab S.A.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Elzab w całym 2008 roku, po uwzględnieniu korekt o zdarzenia jednorazowe, wyniósł 6,7 mln i zmienił się o -9,4%. Kontrybucja spółek zależnych w 2008 roku do wyniku na poziomie zysku netto była ujemna. Zdarzenia 2008 roku i początku roku 2009 pozwalają jednak korzystnie patrzeć na działalność spółek zależnych w przyszłości. Dalszej stabilizacji na dodatnim poziomie zysku netto podlegały wyniki spółki Geneza. Po realizacji połączenia Elzabu ze spółką Medesa, rentowny na poziomie zysku netto powinien być również segment produkcji i sprzedaży wag, głównie dzięki zwiększeniu sprzedaży poprzez przejęcie dystrybucji przez Elzab i poprzez oszczędności kosztowe. W spółce Micra został powołany nowy zarząd, który będzie kontynuował prace nad odbudowaniem rynku, a całościowa strategia działania dotycząca rynków zagranicznych, w tym Micry, zostanie opracowana w porozumieniu ze spółkami Exorigo i Upos, z którymi będzie kontynuowana współpraca mimo negatywnej decyzji NWZ Elzab dotyczącej połączenia kapitałowego z tymi spółkami.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu