Blue Tax Group S.A.: Zawarcie znaczącej umowy franczyzowej

27. lutego br. Blue Tax Group S.A. – znajdująca się w czołówce firm budujących w branży usług outsourcingowych sieć franczyzową centrów kompleksowej obsługi MŚP – zawarła 10. znaczącą umowę franczyzową typu Blue Tax Expert z jednym z podmiotów z Legnicy.  Umowa została zawarta na okres 3 lat.

Jest to kolejna umowa franczyzowa zawarta przez Blue Tax Group S.A. w ramach rozbudowy sieci franczyzowej centrów kompleksowej obsługi przedsiębiorców.

„W ciągu ostatnich dwóch dni, podpisaliśmy dwie umowy franczyzowe typu Blue Tax Expert. Potwierdza to, że coraz częściej przedsiębiorcy dostrzegają duże możliwości rozwoju rynku usług outsourcingowych w Polsce. Ponadto, korzystając z innowacyjnego, gotowego pomysłu na biznes, partnerzy Blue Tax Group otrzymują stałe merytoryczne wsparcie, pakiet szkoleń i pomoc we wdrożeniu i uruchomieniu placówki. Jestem przekonany, że rozwój naszej Sieci Partnerskiej korzystnie wpłynie na ocenę Spółki przez inwestorów, którzy będą ją postrzegać jako firmę z ogromnym potencjałem.” –  powiedział Mirosław Stanisławski, Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu