Bezpieczny podpis elektroniczny wykorzystywany do inicjatyw ustawodawczych

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM – zarejestrowany 14 stycznia br. przez Marszałka Sejmu RP, mając czas do 14 kwietnia br. zabiega o zebranie minimum 100 000 podpisów pod projektem ustawy dającej możliwość odpisania od podstawy do opodatkowania do 12 000 zł rocznie w ramach III filaru ubezpieczeń społecznych.

W powyższym przypadku nowością jest to, że po raz pierwszy w Polsce można skutecznie udzielić poparcia obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej przez Internet. Kluczem jest tu bezpieczny podpis elektroniczny. Ten weryfikowany przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego umożliwia w jednoznaczny sposób zidentyfikować tożsamość podpisującego i jest równoważny prawnie podpisowi własnoręcznemu. W związku z powyższym swego poparcia inicjatywie ustawodawczej mogą udzielić posiadacze certyfikatów kwalifikowanych, a tych w Polsce jest już blisko 210 000.

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM zakłada, że przy współpracy z kwalifikowanymi centrami certyfikacji (podmioty wydające certyfikaty kwalifikowane) możliwe jest w szerszym zakresie wykorzystanie podpisu elektronicznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, licząc na masowe poparcie swojej inicjatywy ustawodawczej przez użytkowników ePodpisu. Komitet dostrzega przy tej okazji szansę na zbudowanie w Polsce zupełnie nowej jakości w tej dziedzinie.

Wszelkie informacje oraz techniczna możliwość poparcia ww. inicjatywy drogą elektroniczną udostępnione są na www.pipuif.pl.

Jest to kolejna możliwość stosowania w praktyce bezpiecznego podpisu elektronicznego. Już wkrótce posiadacze certyfikatów kwalifikowanych będą mieli możliwość wykorzystywania ich także przy elektronicznej rejestracji firm, a w drugim kwartale bieżącego roku przy składaniu sprawozdań do Monitora Polskiego B.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu