LUBAWA S.A. ogłosiła wyniki Spółki za IV kwartał 2008 roku

Porównując dwa analogiczne okresy roku 2008 i 2007 dynamika rentowności brutto sprzedaży jest dodatnia. LUBAWA S.A. posiada relatywnie duży kapitał obrotowy. Firma nie ma również problemu z uzyskaniem należności, co przy takiej strukturze kapitałowo-majątkowej nie zagraża utracie płynności finansowej nawet przy znacznym zwiększeniu sprzedaży. Najistotniejszym jednak faktem jest konsekwentnie realizowana polityka zmierzająca do uporządkowania portfela, np. zbycie części akcji spółki Sarmata i pozyskanie środków na zakup nowych podmiotów oraz nowoczesnych technologii o profilu odpowiadającym prowadzonej działalności podstawowej.

Obecnie firma aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu takich jak Jemen czy Arabia Saudyjska, gdzie niedawno zakończył wizytę prezes LUBAWY S.A. Zbigniew Klepacki, czy olbrzymi rynek Subkontynentu Indyjskiego w tym na rynek indyjski. Zapotrzebowanie na kamizelki w Indiach szacowane jest na dziesiątki tysięcy sztuk.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu