Lawson Software wprowadza nowatorskie pakiety analityczne dla branż produkcyjnej i dystrybucyjnej

Lawson M3 Analytics oferuje funkcjonalności typowe dla business intelligence i pomaga w szybkim uzyskaniu pierwszych korzyści z wdrożenia

Firma Lawson Software (Nasdaq: LWSN) poinformowała o udostępnieniu dwóch nowych aplikacji analitycznych, które mogą zostać wdrożone w ciągu kilku dni. Mają one pomóc przedsiębiorstwom w poprawieniu procesu podejmowania decyzji oraz w redukcji kosztów. Firma wprowadziła na rynek Lawson M3 Analytics oraz Lawson M3 Analytics for Manufacturing. Główny pakiet – Lawson M3 Analytics koncentruje się na kluczowych obszarach dla biznesu: sprzedaży, zarządzaniu finansami, prognozowaniu oraz magazynowaniu/logistyce. Rozwiązanie Lawson M3 Analytics for Manufacturing zawiera dodatkowe funkcjonalności typowe dla branży produkcyjnej, które odnoszą się do procesów związanych bezpośrednio z produkcją i jej kosztorysowaniem.

– Rozwiązanie Lawson M3 Analytics okazało się szybkim i przystępnym cenowo sposobem na uzyskanie potrzebnych nam funkcjonalności business intelligence, które pomogą nam lepiej zarządzać naszą firmą na poziomie operacyjnym i w zakresie obsługi klientów – stwierdził Martin Murgatroyd, szef działu IT w firmie Brunner Mond, która jest brytyjskim producentem sody kalcynowanej, oczyszczonej i pochodnych środków chemicznych. – Lawson rozumie typowe dla nas wyzwania produkcyjne, co oznacza, że kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) oraz karty wyników, które mają dla nas znaczenie są zawarte w pakiecie i mogą być od razu używane przez menadżerów, aby usprawniać funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Produkt Lawsona zawiera wszystko, czego potrzebowaliśmy, a nawet więcej, ponieważ jest prosty w obsłudze, a informacje, których dostarcza są jasne i użyteczne. Dyrektorzy mogą zadawać swoje własne pytania i natychmiast zobaczyć odpowiedź. W tak trudnych dla gospodarki czasach to rozwiązanie daje menadżerom wyższego szczebla oparty na danych wgląd w to, co się dzieje w naszej firmie – dodał Martin Murgatroyd.

Nowe rozwiązania pomagają producentom i dystrybutorom w uproszczeniu wdrożenia kompletnego pakietu narzędzi business intelligence bez konieczności rozbudowy wewnątrzfirmowych narzędzi analitycznych. Aplikacja zawiera ponad 70 prekonfigurowanych kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i 50 wbudowanych raportów do kart wyników powszechnie używanych przez firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją. Przykładowe kluczowe wskaźniki efektywności dotyczą średniej rotacji należności w dniach, rotacji zapasów, wydajności dostaw oraz procentowej wysokości marży brutto. Przykładowe karty wyników zwracają uwagę na dane o krytycznym znaczeniu takie jak stopień realizacji sprzedaży w stosunku do budżetu, efektywność dostawcy, niezgodności produkcyjne czy zadłużenie klienta.

Dzięki zawarciu specyficznego zestawu kluczowych wskaźników efektywności i kart wyników dla producentów i dystrybutorów, Lawson umożliwia swoim klientom uzyskanie pełniejszego i lepiej mierzalnego wglądu w swoje operacje w ciągu zaledwie kilku tygodni. Tak całościowe podejście do oceny procesów biznesowych było dotąd dostępne jedynie dla największych firm z branż produkcyjnej i dystrybucyjnej.

Lawson wprowadził pakiet M3 Analytics w momencie, w którym wiele firm potrzebuje rozwiązań dających znaczne korzyści w krótkim czasie. – Lawson wytycza ścieżkę w przestrzeni analitycznej, którą wielu innych dostawców będzie zmuszonych podążyć, aby pomóc swoim klientom w zmniejszeniu całkowitego kosztu posiadania rozwiązań, w zwiększeniu sterowalności ich przedsiębiorstw i systemów oraz w poprawieniu poziomu zwrotu z inwestycji w IT – stwierdził Nigel Montgomery w notatce instytutu AMR Research zatytułowanej “Lawson’s M3 Analytics Points to a 2009 Trend” („Pakiet Lawson M3 Analytics wskazuje trend na 2009 rok”) z 15 stycznia 2009 roku.

– Lawson M3 Analytics to naprawdę produkt, o którym można myśleć jak o “ łatwym w obsłudze business intelligence” dla producentów i dystrybutorów, dający korzyści naszym klientom w krótszym czasie – stwierdził Dean Hager, wiceprezes Lawsona ds. zarządzania produktami. – Każde z tych rozwiązań to dostosowany do potrzeb konkretnej branży zestaw narzędzi business intelligence, którego firmy zajmujące się produkcją czy dystrybucją mogą używać, aby pomóc samym sobie w bardziej strategicznym i efektywnym zarządzaniu bez konieczności ponoszenia wysokich wydatków – dodał Dean Hager.

Firma Lawson wprowadziła niedawno pakiet Lawson M3 Analytics for Food and Beverage dla branży spożywczej. Rozwiązania z linii Analytics to narzędzia, które zostały zaprojektowane z myślą o łatwości obsługi, integralności oraz oszczędności czasu. Ich celem jest wsparcie przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, dystrybucją i usługami serwisowymi w osiągnięciu korzyści płynących z narzędzi business intelligence uwzględniających specyfikę branżową. Więcej informacji na temat pakietu Lawson M3 Analytics wraz z internetową prezentacją produktu można znaleźć na stronie www.lawson.com.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu