Co robić z bateriami?

przez | 27/02/2009

Dzisiaj w Sejmie odbyło się połączone posiedzenie Komisji Gospodarki oraz Ochrony Środowiska w sprawie rozpatrzenia sprawozdania podkomisji dotyczącego projektu ustawy o bateriach i akumulatorach. Konfederacja Pracodawców Polskich przedstawiła parlamentarzystom stanowisko dotyczące tej regulacji. Celem projektu ustawy jest przeniesienie do prawa krajowego przepisów Dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego.

Zdaniem ekspertów Konfederacji Pracodawców Polskich, projekt zawiera zarówno rozwiązania sprzyjające rozwojowi systemu selektywnego zbierania i recyklingu baterii, jak i takie, których wprowadzenie przyniesie skutki odwrotne od zamierzonych.

Szczególnie krytycznie oceniali opłatę za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych”. Jednak w wyniku merytorycznej dyskusji na posiedzeniach podkomisji udało się przekonać Ministerstwo Środowiska oraz posłów do tego, że to obciążenie nie doprowadziłoby do osiągnięcia zamierzonych rezultatów, a w praktyce jedynie narzuciłoby dodatkowe koszty na pracodawców i konsumentów w okresie spowolnienia gospodarczego.

Projekt ustawy zawiera także propozycję zmian organizacyjnych w systemie selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Zgodnie z projektem ustawy za realizację powyższych obowiązków będą wyłącznie odpowiadać te osoby, które wprowadzają baterie i akumulatory do obrotu. Konfederacja Pracodawców Polskich postuluje, aby nie zmieniać obecnie obowiązującego systemu i pozostawić funkcjonujące już od kilku lat Organizacje Odzysku, które ułatwiają prowadzenie działalności zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom. Zmiana dotychczasowego modelu dotyczy jedynie baterii i akumulatorów, w związku z czym utworzy się niespójny system, ponieważ Organizacje Odzysku nadal będą działały na rynku opakowań i sprzętu elektronicznego.