RPP: kolejna obniżka stóp

przez | 26/02/2009

Rada Polityki Pieniężnej, redukując stopy o 25 punktów bazowych, postąpiła zgodnie z oczekiwaniem rynku. Na decyzji Rady zaważył słaby złoty, który przekłada się obecnie na mniejszy spadek inflacji, choć w lutym nie jest wykluczony jej wzrost ponownie do 3,3 proc. r/r. Obniżając stopy członkowie Rady podkreślili chęć dalszego luzowania polityki pieniężnej. Takie działanie w dłuższym horyzoncie  jest niezbędne, aby pobudzić wyraźnie zwalniającą polską gospodarkę. Szacuje się, iż docelowy poziom podstawowej stopy wyniesie 3,0 proc. Do tego niezbędne jest ustabilizowanie kursu złotego, stąd m.in. deklaracja możliwych interwencji walutowych ze strony prezesa Skrzypka. Jednak przepychanki  polityczne dot. terminu wstąpienia do ERM II, który teoretycznie powinien pomóc notowaniom złotego mogą nadal utrzymać rynek polskiej waluty na mocno wzburzonym poziomie.

Michał Poła, analityk New World Alternative Investments