Promocja największych polskich miast w styczniu – raport NewsPoint i info-PR

Wspólny raport NewsPoint i info-PR dotyczy artykułów na temat promocji miast wojewódzkich, które ukazały się w styczniu b.r. w mediach internetowych. Raport obejmuje publikacje na temat 18 miast (stolic województw oraz siedzib władz wojewódzkich) i dotyczy artykułów publikowanych w internecie w dniach 1-31 stycznia.

Analiza jakościowa

Ze względu na nowy rok, media dokonywały – nierzadko krytycznych – podsumowań działań promocyjnych dla danych miast (Szczecin) czy też dotychczasowego ruchu turystycznego. Na przykład w Krakowie stwierdzono, że był on mniejszy, w związku z tym władze miasta powinny przeznaczyć więcej środków na budżet.  Chętnie opisywano nowe strategie promocyjne (Poznań, Kielce) czy też ich brak (Kraków). Nowy szef biura promocji Krakowa skrytykował duże plenerowe imprezy z udziałem gwiazd jako główne narzędzie marketingowe w przypadku miast i zapowiedział nową strategię. Styczeń był również czasem uchwalania budżetów promocyjnych miast i zmian personalnych wśród osób odpowiedzialnych za promocję w poszczególnych urzędach miejskich.

Najgorętszym tematem związanym z promocją miast były kontrowersje związane z projektem logo promującego Białystok, w którym doszukiwano się podobieństwa do logo organizacji broniącej praw mniejszości seksualnych z Nowego Jorku. Po intensywnej debacie pomiędzy przedstawicielami różnych frakcji politycznych i jeszcze przed ogłoszeniem wyników specjalistycznej ekspertyzy, prezydent miasta zdecydował się zrezygnować z dalszych usług firmy Eskadra, która opracowała projekt logo. Problemy Eskadry były również opisywane przez media w kontekście innych obsługiwanych przez tę agencję miast, jak np. Olsztyn czy Toruń.

Kolejnym interesującym media tematem jest rywalizacja polskich miast w konkursie o miano Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. Najbardziej zaawansowana w przygotowaniach jest Łódź, która walczy o powołanie odrębnego biura promocji, ale również Toruń, Gdańsk, Lublin, Wrocław i Warszawa. Z kolei przedstawiciele Opola stwierdzili, że ze względów budżetowych ich miasto nie spełnia kryteriów udziału w konkursie, jednak z pewnością może zaistnieć dzięki współpracy z tym polskim ośrodkiem, który wygra rywalizację.

Sporo pisano też o nagrodach Brief i Brief for Poland, w których pierwsze miejsce przypadło Lublinowi, a wyróżnienia otrzymało 18 innych miast. Zainteresowaniem wśród mediów cieszył się również ranking atrakcyjności poszczególnych regionów, zamieszczony przez Rzeczpospolitą. Gorzów chwalił się nagrodą dla swojego stadionu.

Analiza ilościowa

W styczniu w mediach internetowych zdecydowanie przodował Białystok, co wynika z kontrowersji wokół logo miasta. Drugie miejsce przypadło Łodzi, prowadzącej najbardziej intensywne działania promocyjne związane z konkursem na Europejską Stolicę Kultury. W pierwszej dziesiątce nie mogło też zabraknąć Krakowa i Warszawy. Zaskoczeniem mogła się okazać piąta pozycja Torunia; wynika ona z faktu, że jest to miasto, które również bardzo intensywnie przygotowuje się do konkursu na Europejską Stolicę Kultury.

Pełna wersja raportu znajduje się pod linkiem: http://firma.netsprint.pl/pr/Promocja-polskich-miast-styczen2009-raport-NewsPoint-i-info-PR.pdf

Metodologia raportu

Podsumowanie przygotowano przy wykorzystaniu usługi monitorowania internetu NewsPoint (www.NewsPoint.pl). Analizie ilościowej poddano artykuły zawierające słowa „promocja + nazwa miasta”, dotyczące działań promocyjnych podejmowanych przez dane miasto, z okresu 1-31 stycznia 2009 r. Zastosowanie większej liczby słów kluczowych oraz tzw. wyszukiwania inteligentnego (opcja ułatwiająca wyszukiwanie złożonych kombinacji słów kluczowych) mogłoby się przyczynić do uzyskania większej liczby wyników.

NewsPoint to usługa monitorowania komunikacji w internecie, wprowadzona przez NetSprint.pl – dostawcę zaawansowanych rozwiązań wyszukiwawczych. System monitoruje ponad 2200 polskich i ponad 9000 serwisów zagranicznych, w tym portale, wortale oraz blogi. NewsPoint co kilka minut sprawdza obecność nowych publikacji w mediach online. Oprócz monitorowania mediów usługa umożliwia również łatwe zarządzanie pozyskanymi informacjami. Aplikacja automatycznie generuje wykresy i tabele, pozwala również na publikację znalezionych w sieci informacji na temat firmy na stronie WWW, intranecie lub kanale RSS.

NewsPoint jest narzędziem przydatnym podczas:

  • badania efektywności działań marketingowych i PR,
  • planowania marketingowego,
  • monitorowania działań konkurencji,
  • planowania kampanii reklamowych,
  • tworzenia strategii przedsiębiorstwa.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu