Przejdź do treści

Inwestycje.pl pytają Polaków: Czy mamy w Polsce kryzys?

Czy w Polsce mamy do czynienia z kryzysem finansowym? Czy kryzys wpłynął na Twoją sytuację finansową? Czy obawiasz się utraty pracy? Czy w 2009 roku zamierzasz zainwestować swoje oszczędności? Czy kryzys finansowy opóźni przyjęcie euro przez Polskę? Czy uważasz, że polski rząd robi dostatecznie dużo, aby zapobiec kryzysowi? To 5 z 11 pytań ankiety Inwestycje.pl, do udziału w której redakcja serwisu zaprasza wszystkich swoich czytelników.

Encyklopedia Wiedzy Powszechnej PWN podaje iż „kryzys” [z gr.] to okres załamania, przesilenia i potencjalnego przełomu w funkcjonowaniu danego systemu społecznego lub politycznego; pojęcie „kryzys ekonomiczny” oznacza gwałtowne zmniejszenie się aktywności gospodarczej (produkcji, zatrudnienia, inwestycji); „kryzys finansowy” to zjawisko przejawiające się w gwałtownym pogorszeniu większości wskaźników finansowych: krótkoterminowych stóp procentowych, cen ziemi, nieruchomości, akcji, niewypłacalności przedsiębiorstw i upadku instytucji finansowych.

Wnioskując z powyższych definicji niewątpliwie mamy do czynienia ze światowym kryzysem finansowym. Codziennie pojawiają się nowe informacje o rosnącym bezrobociu, wzrastającym zadłużeniu, upadku kolejnych firm, w tym rynkowych gigantów, zwolnieniu gospodarki. Pytanie tylko na ile sytuacja ta dotyka przeciętnego Polaka, czy kryzys dotyczy wszystkich czy tylko wybrane grupy społeczne? Jak kryzys oddziałuje na nasze życie, czy rzeczywiście dotyka naszych portfeli i jeśli tak to na jaką skalę, jakie wywołuje obawy oraz na ile ta sytuacja wpływa na podejmowanie codziennych decyzji? A może kryzys w polskim wydaniu jest przede wszystkim pochodną rozpętanej burzy medialnej, która generuje strach, niepewność i ogromne zaciekawienie co nowego przyniesie „jutro”?

Portal Inwestycje.pl postanowił sprawdzić nastroje Polaków w obliczu kryzysu. Pytania w ankiecie dostępnej na stronie http://inwestycje.pl/ankiety/kryzys_finansowy dotyczą podstawowych obszarów z punktu widzenia przeciętnego Polaka, który uczestniczy w całej kryzysowej machinie. Pytanie przewodnie badania brzmi: Czy mamy w Polsce kryzys? Wyniki ankiety zostaną opublikowane na łamach Inwestycje.pl.