Badania MR serca

Pracownia rezonansu magnetycznego – NZOZ Diagnostyka Medyczna „Księży Młyn”, ze względu na posiadane wyposażenie, kadry oraz specjalistyczne oprogramowanie posiada najwyższy – III stopień referencyjności – umożliwiający wykonywanie (poza standardowymi badaniami takimi jak MR głowy, kręgosłupa) wysoko-specjalistyczne badania takie jak: rezonans naczyń, badania perfuzji mózgu, mapowanie dróg nerwowych oraz rezonans serca.

Pośród wymienionych badań w ostatnich latach wybitnie wzrosło zapotrzebowanie na badania MR serca będące obecnie „złotym standardem” w nieinwazyjnej ocenie anatomii i funkcji serca. Jak dotychczas dostępność tej doskonałej metody obrazowania była w naszym regionie bardzo ograniczona (pojedyncze badania wykonywane były w Zakładzie Radiologii Szpitala im. N. Barlickiego, w większości realizowane w ramach projektów naukowo-badawczych). Tą lukę zamierza wypełnić w województwie łódzkim NZOZ Diagnostyka Medyczna „Księży Młyn”.

Głównymi zaletami CMR jest wysoka jakość uzyskiwanych obrazów dzięki wysokiej rozdzielczości znacznie przekraczającej uzyskiwaną w stosowanej powszechnie echokardiografii, brak tak znacznego wpływu na jakość badania rozmiaru pacjenta, jakości tzw. okna akustycznego, upowietrznienia płuc (rozedma), oraz większy komfort pacjenta i mniejszą inwazyjność w przypadku stosowanych dla poprawienia jakości obrazowania technik przezprzełykowych.

Brak promieniowania jonizującego pozwala, w odróżnieniu od wielorzędowej tomografii komputerowej, na monitorowanie efektów terapii bez ryzyka narażenia na przekroczenie bezpiecznych dawek okresowych.

Poniżej pokrótce przedstawiamy konkretne zastosowania CMR.

Wskazania do CMR:

  • Najnowsza definicja amerykańskich oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) z 2007r pozwala (w połączeniu z objawami klinicznymi) na rozpoznanie zawału serca (świeżego lub przebytego) na podstawie danych z nieinwazyjnych badań obrazowych. Jako zalecane techniki wytyczne na pierwszych miejscach wymieniają CMR z podaniem kontrastu oraz techniki izotopowej scyntygrafii perfuzyjnej (SPECT). W porównaniu do pozostałych metod obrazowania CMR wyróżnia się najmniejszą zmiennością oceny pomiędzy badaczami oraz i największą dokładnością oceny rozległości uszkodzenia pozawałowego.
  • Dyssekcja aorty – rozdzielczość gwarantuje ocenę rozległości dyssekcji (punkty wejścia i wyjścia) rozciąganie się dyssekcji na duże tętnice, ocenę towarzyszącej niedomykalności zastawki aortalnej,
  • Schorzenia osierdzia – CMR jest nieocenioną metoda w różnicowaniu kardiomiopatii restrykcyjnej oraz zaciskającego zapalenia osierdzia
  • Pierwotne kardiomiopatie – restrykcyjna, rozstrzeniowa, przerostowa, dysplazje, niescalenie miokardium
  • Guzy serca i jego okolic – dokładna ocena anatomiczna, różnicowanie zmian pierwotnych oraz przerzutowych
  • Ocena funkcji komór – dokładna ocena nacieków tłuszczowych, masy, objętości i kurczliwości komór. Rezonans magnetyczny dzięki obrazowaniu trójwymiarowego zbioru danych nie wymaga stosowania skomplikowanych założeń geometrycznych i umożliwia wierne odwzorowanie trójwymiarowej geometrii komór w skurczu i rozkurczu. Obecnie CMR jest referencyjną nieinwazyjną metoda ceny funkcji komór serca. Zastosowanie technik kontrastowych podczas badań echokardiograficznych jedynie zbliża tą metodę do złotego standardu oceny jaką jest CMR.
  • Wrodzone i nabyte wady anatomiczne serca. Obecnie dysponujemy danymi o równej skuteczności CMR i echokardiografii w ocenie wad zastawkowych. CMR zatem jest bardzo dobrą metodą dla pacjentów, u których jakość obrazów echokardiograficznych nie jest satysfakcjonująca.
  • Ocena wymienionych patologii przed planowaną operacją kardiochirurgiczną.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu