Wyniki badania na temat wizerunku w Internecie

Agencja interaktywna, Centrum Nowej Technologii przeprowadziło drugie badania dotyczące wizerunku firm w Internecie. Zostały przeprowadzone pod koniec grudnia ubiegłego roku. Wyniki znów pokazały jak ważną rolę w biznesie odgrywa e-wizerunek.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie 11-24 grudnia 2008 roku. Wzięło w nim udział 522 osoby. Kryteria doboru próby zostały opracowane według raportu IAB na temat Internetu w Polsce, podsumowującego rok 2007. Wcześniejsze badanie zostało przeprowadzone w połowie 2006 roku.

W ostatnim badaniu zostały powtórzone te same pytania, uzupełnione dwoma nowymi:

  • „Wyobraź sobie, że jakaś firma jest aktywna na forum internetowym i zamieszcza dużo wpisów. Czy skorzystałbyś/skorzystałabyś z oferty takiej firmy, dlatego, że pomaga i doradza użytkownikom forum?”
  • „Czy wizerunek firmy ma wpływ na to, czy skorzystasz z jej oferty?”

Na pierwsze pytanie ponad 80% ankietowanych odpowiedziało „tak”. Na drugie, taką odpowiedź udzieliło ponad 92,5%. Wśród tych co odpowiedzieli twierdząco na pierwsze pytanie, ponad 50% docenia, że firma jest nowoczesna i wykorzystuje forum, jako kanał komunikacji z klientem. Ponad 23,5% ma świadomość, że firma robi to wyłącznie w celach reklamowych, ale docenia taki pomysł, natomiast 23,81% respondentów w ogóle nie dostrzega w działalności na forach ukrytej reklamy i docenia, że firma chce pomóc i doradzić, a nie reklamować się.

Na pytanie „Czy na to jak postrzegasz firmę, ma wpływ strona internetowa firmy?”, 56,13% wskazało, że jest to równie ważne, jak prezentacja firmy w świecie realnym. 35,82% wskazało, że bierze to pod uwagę, ale nie jest to bardzo ważne. Dla 6,13% osób strona internetowa nie ma znaczenia, a 1,92% wskazało, że jest to najistotniejszy czynnik.

Michał Łebkowski, Dyrektor Generalny Centrum Nowej Technologii, tak komentuje wyniki badań: – Prawie 60% osób korzystających z Internetu postrzega firmy przez pryzmat ich stron www,  a dla ponad 92,5% internautów wizerunek firmy ma wpływ na to, czy skorzysta się z jej usług. Wydaje się zatem, że tworzenie odpowiedniego wizerunku przez Internet może być kluczową przewagą konkurencyjną, zwłaszcza w czasach kryzysu, gdzie firmy czeka albo ostra wojna cenowa, albo przyciąganie klienta wartością dodaną i siłą marki, a do tego niezbędna jest kreacja wizerunku. Do tej pory e-wizerunek, czyli tworzenie image’u za pomocą Internetu, był niedoceniany w polskich firmach. Może czas najwyższy to zmienić? Przykładowo dbanie o wizerunek na forach internetowych nie jest zbyt kosztownym zajęciem, a jak pokazało badanie, uczestnictwo firmy na forach internetowych może być czynnikiem decydującym o skorzystaniu z jej usług dla ponad 80% internautów. Prawie co czwarty z tej grupy w ogóle nie bierze takiej formy promocji za reklamę, a dla ponad połowy z nich, jest to nowoczesna forma komunikacji z klientem.

W badaniu, podobnie, jak w 2006 roku, znalazło się też pytanie, czy nazwa domeny strony internetowej jest ważna. 50,96% respondentów wskazało, że tak, po czym ponad połowa z nich uzasadniła to tym, że nazwa powinna być krótka i łatwo wpadająca w pamięć. 28,57% uznało, że nazwa powinna nawiązywać do nazwy firmy, a prawie 11%, że do treści strony.

Respondenci zostali też poproszeni o uszeregowanie końcówek domen, w kolejności od najbardziej prestiżowej. 43,33% badanych na pierwszym miejscu wskazało końcówkę „pl”, 22,38% – „com.pl”, a 20% „com”, czyniąc je niekwestionowanymi liderami w domenowej branży. Rozszerzenie „eu” za najbardziej prestiżowe uznało 7,62% ankietowanych, a „org” 5,24%. Domeny regionalne, jak np. „krakow.pl” wskazało zaledwie 1,24%, a pozostałe końcówki domen (info, biz, net, mobi) w ogóle nie były wskazywane na pierwszym miejscu.

W 2006 roku zdecydowanie większym prestiżem niż obecnie cieszyła się końcówka “eu” – teraz wyparta z trzeciego miejsca przez “com”.

Obszerniejsze wyniki badań, a także wiele ciekawych wniosków, znajdzie się w książce Michała Łebkowskiego o e-wizerunku, która już niedługo pojawi się na rynku. Będzie to pierwsza w Polsce książka poruszająca ten temat.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu