Zysk i Bezpieczeństwo – Obligacja DM BZ WBK Paltinium

Dom Maklerski BZ WBK S.A. i Bank BZ WBK S.A. rozpoczynają subskrypcję nowego produktu strukturyzowanego – Obligacji BZ WBK Platinium. Produkt gwarantuje 100% ochrony kapitału i aż 140% udziału w zysku  dzięki strategii arbitrażowej Platinium.

Celem oferty jest dostarczenie Klientom atrakcyjnej alternatywy inwestycyjnej. Udostępnienie strategii Platinium w publicznej ofercie jest nowością, gdyż wcześniej była ona osiągalna wyłącznie dla zamożnych inwestorów oraz w ramach produktów ubezpieczeniowych. W dobie panującego kryzysu, dla wielu osób inwestycje na rynkach akcyjnych  są zbyt ryzykowne. Z drugiej strony topniejące oprocentowanie lokat bankowych stało się zniechęcające. Obligacja BZ WBK Platinium dzięki innowacyjnej strategii inwestycyjnej daje możliwość osiągania zysków niezależnie od koniunktury giełdowej. Jednocześnie poziom oczekiwanych zysków znacząco przekracza nawet najwyższe, obecnie dostępne oprocentowanie lokat terminowych w Polsce. Na dodatek wszystko to dzieje się przy bardzo niskim poziomie ryzyka, które eliminowane jest poprzez 100% ochrony kapitału w terminie wykupu*. Większe bezpieczeństwo możliwe jest za sprawą niespotykanie niskiej zmienności wyników strategii Platinium.

Strategia Platinium, stworzona przez jednego z liderów rynku produktów strukturyzowanych w Europie – BNP Paribas, oparta jest na jednoczesnym wykorzystaniu 4 podstawowych strategii arbitrażowych: akcji, towarów, transakcji walutowych oraz zmienności. Dzięki zaawansowanemu mechanizmowi kontroli ryzyka, udział poszczególnych strategii w łącznym portfelu podlega cotygodniowej aktywnej alokacji. Pozwala to na dostosowanie się do aktualnej sytuacji na rynku i osiąganie znacznie lepszych wyników niż w przypadku niezależnego wykorzystania strategii arbitrażowych. Ponadto ryzyko strategii wyznaczone przez wskaźnik zmienności wynosi jedynie około 3-4% co jest wynikiem kilkakrotnie niższym w porównaniu do tradycyjnych indeksów giełdowych. Ostateczne wyniki oraz efektywność działania odzwierciedlone są poprzez Indeks BNP Paribas Platinium PLN ER.

Obligacja BZ WBK Platinium, bazując na tej nowatorskiej strategii nie tylko gwarantuje 100% ochrony kapitału, ale również aż 140% udziału w zysku z dodatniego wyniku wypracowanego przez Indeks BNP Paribas Platinium PLN ER. Na bazie przeprowadzonych, historycznych symulacji zakończonych 30 stycznia 2009 oszacowano, że stopa zwrotu dla Indeksu BNP Paribas Platinium PLN ER przy 140% partycypacji w wynikach wyniosła 99,8%, co zdecydowanie przekroczyło wynik z alternatywnej inwestycji na rynkach akcyjnych, gdzie stopa zwrotu w tym samym okresie dla indeksu WIG20 wyniosła 35,9%, a dla indeksu DJ Eurostxx50 minus 45,3%. Jednocześnie zyskowność strategii była również znacząco wyższa od średniej rentowności polskich lokat bankowych, które w tym samym okresie dały zarobić jedynie 37,1%**.

„W związku z tym, że tradycyjne instrumenty inwestycyjne stają są w dzisiejszych czasach coraz mniej atrakcyjne i bardziej ryzykowne, staramy się wyjść naprzeciw potrzebom naszych Klientów. Obligacja BZ WBK Platinium to unikalna, zdywersyfikowana strategia inwestycyjna pozwalająca na zyski zarówno dzięki wzrostom, jak i spadkom wartości aktywów. Dajemy tym samym naszym klientom możliwość stabilnego i bardzo efektywnego oszczędzania, co w dzisiejszych czasach jest bardzo cenną wartością dla każdego inwestora” – mówi Tomasz Kaczmarek, z  Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Za subskrypcję Obligacji BZ WBK Platinium nie pobierane są od inwestora żadne dodatkowe opłaty. Warto zaznaczyć, że planowane jest wprowadzenie Obligacji Platinium do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ma to na celu zapewnienie płynności inwestycji i umożliwienie sprzedaży Obligacji przed terminem jej wykupu, po aktualnej cenie rynkowej. Prowizję w tym przypadku pobierze, wg. własnej taryfy opłat i prowizji, dom maklerski realizujący zlecenie. Kolejnym plusem produktu jest krótki 2,5 letni termin inwestycji, zwłaszcza w porównaniu z innymi formami lokowania kapitału. Co najważniejsze pozwala on jednak przeczekać okres dekoniunktury i spowolnienia gospodarczego, bez ryzyka utraty zainwestowanego kapitału. Subskrypcja Obligacji BZ WBK Platinium rozpoczyna się 23 lutego i będzie trwać nie dłużej niż do 27 marca 2009.

* Z zastrzeżeniem ryzyka inwestycyjnego i kredytowego. Prosimy zapoznać się z informacją na temat ryzyka inwestycyjnego i kredytowego w Warunkach końcowych oraz w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym.

** Zysk z lokat zawieranych według średniego oprocentowania nowych umów depozytowych publikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu