Współpraca się opłaca – czyli ruszył konkurs dla przedsiębiorców w ramach działania 8.2

23 lutego ruszył pierwszy w tym roku konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Wśród przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć wspólny biznes oparty na nowoczesnej technologii, PARP rozdysponuje ponad 168 mln zł.

Nabór wniosków w ramach działania 8.2 rozpocznie się 9 marca br. Jego zakończenie planowane jest na 3 kwietnia, jednak PARP zastrzega, że może nastąpić wcześniej – gdy łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% przewidzianej alokacji, czyli blisko 219 mln zł. – O planowanej dacie zamknięcia naboru poinformujemy na stronie internetowej PARP, www.parp.gov.pl – mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.

Działanie 8.2 skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują współpracę w oparciu o nowoczesne rozwiązania elektroniczne. Istotą projektów realizowanych w ramach działania 8.2 jest stworzenie nowych lub integracja obecnych systemów informatycznych współpracujących ze sobą firm, które sprawią, że wymiana informacji między nimi będzie zautomatyzowana. Przedsiębiorcy, których wnioski przyjęte zostaną do realizacji, objęte będą wsparciem przez 24 miesiące.

Od 2009 r. na korzyść przedsiębiorców – realizujących projekty objęte dofinansowaniem – zmienią się niektóre przepisy. Nowością jest ujednolicenie momentu, od kiedy przedsiębiorca może rozpocząć ponoszenie wydatków związanych z projektem. Wnioskodawcy mogą rozpocząć realizację projektu dzień po złożeniu wniosku. Dotychczas było to 30 dni, gdyż tyle trwała ocena formalna i zawiadomienie o jej pozytywnym wyniku.

Przyjazne dla przedsiębiorców będą także warunki płatności etapowych. W 2008 r. o wypłatę mogli wystąpić dopiero po zrealizowaniu 50% zaplanowanych wydatków projektu. Od 2009 r. wypłaty będą realizowane po każdym etapie wyodrębnionym w projekcie, przy czym najkrótszy etap może trwać 2 miesiące, a najdłuższy 6 miesięcy.

Przedsiębiorcy muszą również pamiętać, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami, nie uzyskają dofinansowania na zakup używanych środków trwałych. – Wynika to z dynamicznego postępu technologicznego, pojawiania się na rynku coraz nowocześniejszych sprzętów i rozwiązań. Sprzęt zakupiony kilka lat temu, dziś nie możemy już uznać za najnowocześniejszy – zaznacza Monika Karwat – Bury.

PARP przewiduje, że w 2009 r. w ramach działania 8.2 odbędą się co najmniej dwie rundy aplikacyjne.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu