Podpisanie pierwszej umowy z listy projektów kluczowych RPO WŁ

W czwartek (26 lutego) o godz. 9.30 w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi (sala 107, I piętro) nastąpi uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych pod nazwą „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”.

Beneficjent – Powiat Zduńskowolski – na zadanie, którego całkowita wartość wynosi 82 mln 126 tys. zł, otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 53 mln 335 tys. zł.

Podpisy złożą na dokumencie: Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego, Elżbieta Hibner, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Wojciech Rychlik, Starosta Zduńskowolski i Wicestarosta Witold Oleszczyk.

Projekt obejmuje przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Wielka Wieś – Zduńska Wola – Zapolice – Widawa – Zborów, od drogi wojewódzkiej Nr 710 w miejscowości Wielka Wieś do końca miejscowości Zborów, za skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 2309E, prowadzącą do trasy krajowej Nr 8 w powiecie bełchatowskim.

Zakres działań obejmuje przebudowę ciągu komunikacyjnego na drogach powiatowych: 4907E, 4913E, 1765E, 2311E; oraz ulicach: Szadkowskiej, Juliusza, placu Wolności, Kościelnej, Złotej, Widawskiej w Zduńskiej Woli. Prace będą polegały m.in. na przebudowie pasa drogowego poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych dostosowanych do projektowanego obciążenia, korektę łuków na skrzyżowaniach z poszerzeniami, budowę zatok autobusowych, przebudowę przepustów i elementów odwodnienia drogi, przebudowę lub budowę chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów rowerowo-pieszych, uporządkowanie zieleni w pasie drogowym, budowę odcinków kanalizacji deszczowej na przebudowywanych ulicach w Zduńskiej Woli, budowę parkingu na ul. Kościelnej w Zduńskiej Woli na 39 miejsc.

  • Długość przebudowanych dróg powiatowych –  37, 880 km,
  • Długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 18, 878 km.

Partnerami projektu są: powiat łaski, miasto i gmina Zduńska Wola, gminy Zapolice i Widawa.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu